1% limanowa OPP Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"
Rozmowa z Panią Elżbietą Citak – Radną Gminy Kamienica, Pracownikiem GOKu, Członkinią KGW Kamienica Dolna

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Jest Pani Radną Gminy Kamienica, działa Pani bardzo intensywnie w Gminnym Ośrodku Kultury, zajmuje się Pani również z koleżankami Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej. Jest Pani niezwykle zaangażowaną osobą w życie publiczne swojej Gminy. Jak udaje się Pani pogodzić życie prywatne z zawodowym?

Pracę w radzie gminy Kamienica traktuję jako honor i zaszczyt, a zarazem służebność względem swych mieszkańców, z którymi od urodzenia jestem emocjonalnie związana. Wywodzę się z rodziny góralskiej, o bogatej tradycji, co pozwala mi patrzeć na naszą kamienicką gminę i kulturę z dużym sentymentem oraz otwartością.

Moją pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy przy współpracy z dyrektorem i pracownikami GOK staram się wykonywać z ogromną pasją i zamiłowaniem. Dzięki dużemu wsparciu mojego męża Tadeusza oraz naszych dzieci, które aktywnie włączają się w działalność kulturalną jest mi dużo lżej prowadzić grupy regionalne, zespoły,  współpracować z KGW oraz twórcami w szerokim tego słowa znaczeniu.

Więcej…
 
Rozmowa z Panem Hubertem Rapciakiem – twórcą ludowym

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Panie Hubercie, jest Pan osobą ambitną i niezwykle kreatywną. Jako młody człowiek z pewnością ma Pan swoją wizję dotyczącą rozwoju gminy Niedźwiedź oraz powiatu limanowskiego pod względem kulturalnym. Może powie nam Pan kilka zdań na ten temat?

Patrząc na dzisiejsze społeczeństwo dostrzegam, iż kultura regionalna (regionalizm) jest ważna tylko dla ludzi, którzy mają z tego jakiś dochód i z tego też powodu ciężko o konkretną wizję odnośnie kultury. Prawdziwa kultura jest w większości bezinteresowna, mająca na celu przede wszystkim pielęgnację tradycji. Jestem jednak pewny, że będę dążył do rozszerzenia regionalizmu i całej historii naszej gminy.

Więcej…
 
Cmentarze wojenne w powiecie limanowskim

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie cmentarze wojenne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Cmentarz wojenny nr 357 – Kamionka Mała – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej położony w miejscowości Kamionka Mała.  Cmentarz znajduje się na skraju lasu, na należącym do Beskidu Wyspowego wzniesieniu Jastrząbka o wysokości 530 m. Położony jest tuż poniżej zalesionego wierzchołka Jastrząbki, na jej północno-wschodnich stokach.

Więcej…
 
Muzea i Izby Regionalne z terenu powiatu limanowskiego

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie muzea i izby regionalne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Izba Pamięci Narodowej w Tymbarku powstała w latach 80-tych XX wieku dzięki inicjatywie miejscowych kombatantów. Postanowili oni ocalić od zapomnienia i zgromadzić w jednym miejscu pamiątki z okresu II wojny światowej. Początkowo Izba Regionalna mieściła się w Remizie OSP, w sąsiedztwie lokalu biblioteki, która z biegiem lat na wniosek założycieli przejęła opiekę nad ekspozycją.

Więcej…
 
Twórcy ludowi z terenu powiatu limanowskiego

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie Twórców Ludowych z terenu powiatu limanowskiego.

Twórca ludowy zajmuje się kultywowaniem tradycji danego regionu, skupiając się na tradycyjnym rzemiośle swoich korzeni. Warto pamiętasz, iż całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej to sztuka ludowa, która jest niezwykle bogata na terenie powiatu limanowskiego.

Więcej…
 
Kościoły na Szlaku Architektury Drewnianej w powiecie limanowskim

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie Kościoły na Szlaku Architektury Drewnianej z terenu powiatu limanowskiego.

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce to 254 najcenniejszych i najciekawszych zabytków drewnianych tego terenu. Na Szlaku tym znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” wraz z ekipą filmową opracowało materiał dotyczący Kościołów powiatu limanowskiego, które znajdują się na szlaku.

Więcej…
 
Szlakiem Dworów Limanowszczyzny

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie dwory znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Jedną z charakterystycznych cech polskiego krajobrazu, polskiej historii i kultury są właśnie dwory. Od początku państwa polskiego budowano je, najpierw jako obronne gniazda rycerskie, później od połowy XVII wieku jako siedziby właścicieli ziemskich, o charakterze rezydencjonalnym. Dworami nazywamy  parterowe siedziby wiejskie właścicieli ziemskich, a więc budowle mniejsze od  zamków i pałaców, a większe od chłopskich chałup. Dwory były  ośrodkiem gospodarowania na roli, ośrodkiem szlacheckiej kultury i obyczaju, kultywowania tradycji rodowych i walki o polskość.

Więcej…
 
Rozmowa z Panem Pawłem Twarogiem – Specjalistą Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Limanowa

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Czy od początku swojej edukacji wiedział Pan, że zostanie leśnikiem? Skąd wzięła się ta pasja?

W mojej rodzinie nie było leśnych tradycji, jednak już od dziecięcych lat bardzo lubiłem kontakt z przyrodą: górskie wędrówki, wyprawy do lasu na grzyby czy borówki. Decyzję o wyborze przyszłego zawodu podjąłem pod koniec nauki w liceum ogólnokształcącym, kiedy to zdecydowałem się zdawać na studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W tamtych czasach, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów, oprócz matury trzeba było jeszcze zdać egzamin przed komisją wydziałową, gdyż na jedno miejsce było kilku chętnych. Studia na kierunku leśnictwo były wymagające, ale bardzo ciekawe, ani przez chwilę nie miałem wątpliwości co do słuszności wyboru.

Więcej…
 


Strona 1 z 18
joomla templateinternet security reviews

Szukaj

Informacje

Reklama
Reklama

Sonda

Czy pracując razem można zdziałać więcej?
 

Dziękujemy!

Reklama
Agriculture template by kaspersky review