• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Uwaga! Uwaga!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Wiosna, ach to Ty!”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem wiosny. Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia  tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 06.03.2017r. do 29.03.2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Województwa Małopolskiego. 

Każdy uczestnik konkursu powinien do pracy konkursowej dołączyć informację o swoich danych tj.: imię, nazwisko, adres, wiek, imię i nazwisko oraz telefon do rodzica/opiekuna prawnego. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace do których nie zostanie dołączona w/w informacja o danych uczestnika nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Dla biorących udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, którą należy wypełnioną i podpisaną przesłać wraz z pracą konkursową.

Prace konkursowe należy wysłać do dnia 29.03.2017r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”
ul. MB Bolesnej 18 A, 34-600 Limanowa
z dopiskiem: Konkurs „Wiosna, ach to ty!”.

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi