• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Rozwiązanie konkursu pn. W dniu 22 maja br. o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce rozwiązanie konkursu pn. "Moja mama i ja" połączonego z wręczeniem dyplomów i nagród dla uczestników konkursu sponsorowanych przez Stowarzyszenie "Razem dla Regionu".

Rozwiązanie konkursu pn. Wszystkich obecnych w tym uroczystym dniu przywitał Pan Mieczysław Marek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Podczas spotkania obecni byli również: Pani Elżbieta Citak – Radna Gminy Kamienica, Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, a przede wszystkim Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Dutka, który podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie włożone w wykonanie prac konkursowych, wręczył im dyplomy i nagrody. Przypomniał również, że każda mama jest tylko jedna i kocha nas niezależnie od okoliczności.

Inicjatorem konkursu ,,Moja mama i ja” była Pani Maria Winkiewicz – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy. Konkurs adresowany został do dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych i młodszych uczestniczących w zajęciach Kółka Plastycznego przy GBP w Kamienicy.

Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" również w br. postanowiło kontynuować inicjatywę przekazania Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego sprzętu gastronomicznego w postaci podgrzewaczy.

W związku z powyższym 15 kwietnia br. w siedzibie GOR-MEDu w Kamienicy na ręce Pani Marii Opyd – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” w Limanowej – Pan Bronisław Dutka wręczył wysokiej jakości podgrzewacz do gorących dań.

Wspieramy LKS’y z terenu powiatu limanowskiego!Stowarzyszenie "Razem dla Regionu” z Limanowej w 2014 roku dzięki przekazanemu 1% podatku wsparło działania dwóch klubów sportowych z terenu powiatu limanowskiego tj.: Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Pisarzowej oraz  Ludowy Klub Sportowy "Mordarka" w Mordarce.

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu" przekazało zgromadzone środki pozyskane od podatników w ramach rozliczenia 1% podatku dla OPP z Limanowej, między innymi na kluby z terenu Gminy Limanowa.

(PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

 

Niezależnie od tego czy swój PIT wypełniamy samodzielnie, czy powierzamy tę czynność księgowemu MAMY PRAWO PRZEKAZAĆ 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

Nie pozwól, aby Twój podatek się zmarnował!

 

To proste, wystarczy że zapiszesz lub zapamiętasz:

  • Numer KRS: 0000175862

I to wszystko !

 

Powyższy numer należy wpisać w części PIT'u zatytułowanej:

"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)".

Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność wpisanego numeru KRS (gwarantuje to, że pieniądze zostaną faktycznie przekazane).

 

Wypełnienie kolejnej części zatytułowanej:

"INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE"

Jest całkowicie dobrowolne, jednak pomoże Nam ustalić darczyńcę i cel na jaki mają zostać przekazane pieniądze.

 

Poniżej przygotowaliśmy krótki przykład, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości:

Pan Jan Kowalski pracuje ciężko, niestety za swoją pracę otrzymuje zaledwie "najniższą krajową". W związku z tym w ubiegłym roku podatkowym jego podatek należny do zapłacenia po odliczeniu co rok malejących ulg wyniósł 841,86 zł (PIT-37 poz. 118 "Podatek należny"). Pan Jan jest mądrym człowiekiem i dlatego wie, że nie ważna jest wysokość wsparcia - liczy się chęć pomocy! Dlatego postanowił przekazać swój 1% na Organizację Pożytku Publicznego.

 

1. W pierwszej kolejności Pan Jan obliczył "Wnioskowaną kwotę" (poz. 124) przemnażając wartość z poz. 118 przez 1%:

Wnioskowana kwota = 841,86*0,01=8,4186 zł = (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) = 8,40 zł

 

2. Następnie wypełnił PIT:

PIT-37 Razem dla Regionu

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przekazania 1% podatku napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Wszystkim Darczyńcom chcemy podziękować za wrażliwość i pomoc oraz przypominamy, że darowizny przekazane na nasze konta podlegają odpisom podatkowym.
  • dla osób fizycznych - od 2005 r. niezmiennie jest to limit do 6% od dochodu
  • dla osób prawnych - od 2004 r. niezmiennie jest to limit do 10% od dochodu


Gotowy formularz wpłaty/przelewu darowizny (rozmiar pliku: 287 KB)Dane do wpłaty/przelewu darowizny:

Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18A

34-600 Limanowa

Nr. rachunku bankowego: 31 8804 0000 0000 0015 4287 0001 (Bank Spółdzielczy w Limanowej)

 

 

Darowizny. Częste pytania

Co to jest darowizna?
Darowizna jest to bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). Oznacza to, że ktoś przekazuje na rzecz osoby fizycznej lub prawnej środki finansowe albo rzeczy, w zamian nie otrzymując żadnej korzyści majątkowej. Nie wyklucza otrzymania korzyści niemajątkowej np. podziękowań, członkostwa honorowego w organizacji itp.

Czy można przekazać Stowarzyszeniu rzecz jako darowiznę?
Tak. Ponieważ jednak wymaga to oceny przydatności rzeczy dla Stowarzyszenia i podpisania umowy o przekazaniu darowizny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy można darowiznę odliczyć od podatku?
Tak. Kto obdarowuje organizację może, pod pewnymi warunkami, kwotę darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania. Warunki są następujące:wysokość odliczenia nie może przekroczyć: 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych (dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem tych, które płacą podatek liniowy, chyba że osiągają jeszcze dochód z innego tytułu), 10% rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (spółki kapitałowe, organizacje pozarządowe itp.),środki pieniężne muszą być przekazane za pomocą przelewu bankowego na cele statutowe Stowarzyszenia, przekazanie środków musi być potwierdzone bankowym dowodem wpłaty. Na mocy obowiązujących ustaw wszystkie darowizny na rzecz Stowarzyszenia "Razem dla Regionu" podlegają opisanemu powyżej odliczeniu od podatku.

Czy Stowarzyszeniu można przekazać 1% odpisu z podatku?
Tak. 1% podatku można przekazywać organizacjom, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" jest Organizacją Pożytku Publicznego od 28.01.2009 r.

Podkategorie

Informacje

Wywiady z ciekawymi ludźmi - mającymi coś do powiedzenia.

Kultura regionalna

OPP Limanowa - 1% podatku dla limanowej

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi