• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

8 kwietnia 2017 roku podczas „Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej” odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Wielkanocny stół okiem KGW”. Konkurs polegał na zaprezentowaniu wielkanocnego stołu, który przedstawiał tradycyjne potrawy wielkanocne wraz z świąteczną aranżacją stołu (ozdoby wielkanocne).

Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego. Prezentacja przygotowanych stołów wielkanocnych miała miejsce 7 i 8 kwietnia, podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej.

8 kwietnia 2017 roku podczas „Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej” odbył się konkurs pn. „Wielkanocna baba stołom uroków nada” wraz z rozstrzygnięciem.

Konkurs polegał na własnoręcznym upieczeniu i zaprezentowaniu swojego wypieku-ciasta, a mianowicie Wielkanocnej Baby według tradycyjnego przepisu. Wielkanocna Baba powinna być upieczona przez osobę biorącą udział w konkursie w sposób domowy, tradycyjny, wielkanocny. W ocenie babki pod uwagę brana była estetyka podania (gdzie Komisja Konkursowa oceniała również kreatywność), smak oraz pulchność ciasta.

Celem konkursu było przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych; wymiana doświadczeń kulturalnych; aktywizacja społeczności; promocja tradycyjnego wypieku.

8 kwietnia 2017 roku podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Wiosna, ach to Ty!”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej związane z tytułem konkursu, a więc tematem wiosny.

Praca konkursowa wykonana mogła być dowolną techniką (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się na: zgodności z tematem, interpretacją i pomysłowością własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa małopolskiego.

8 kwietnia 2017 roku podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Rymowanki dobrze nam znane są w regionie promowane”. Konkurs poprzedzał Wojewódzki Jarmark Wielkanocny.

Konkurs polegał na napisaniu wiersza, wierszyka lub rymowanki, którego treść będzie promować: dowolnie wybrany region/ teren/ obszar położony w województwie małopolskim bądź dowolnie wybrany produkt regionalny lub tradycyjny województwa małopolskiego. Zarówno długość wiersza, wierszyka, rymowanki, jak i styl jest dowolny. Ocenie głównie podlegał przekaz i podkreślenie walorów województwa małopolskiego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych występujących na terenie województwa małopolskiego.

8 kwietnia 2017 roku podczas Wojewódzkiego Jarmarku Wielkanocnego w Limanowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. „Pokaż wszystkim budzącą się dookoła wiosnę!”. Konkurs poprzedzał wydarzenie, jakim był Wojewódzki Jarmark Wielkanocny w Limanowej.

Konkurs polegał na wykonaniu fotografii „budzącej się wiosny”. Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie przy pomocy zdjęcia w jaki sposób dostrzegamy wiosnę dookoła siebie oraz przedstawienie obrazu wiosny w regionie z uwzględnieniem wiosennej scenerii, osób podczas wiosennych prac, zwierząt, roślinności, która budzi się do życia po zimowej przerwie. Zdjęcie miało przedstawiać naturalny krajobraz, naturalne środowisko przyrodnicze znajdujące się na terenie województwa małopolskiego. Oceniana była wartość tematyczna i techniczna przesłanych fotografii konkursowych.

Podkategorie

Informacje

Wywiady z ciekawymi ludźmi - mającymi coś do powiedzenia.

Kultura regionalna

OPP Limanowa - 1% podatku dla limanowej

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi