• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"

 

„Nie liczy się to ile posiadasz,

ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
                                          (Autor Nieznany)

O nas

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” jest organizacją pożytku publicznego, której początki wpisuje się na dzień 14.10.2003r. Nasza instytucja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (od dnia 28.01.2009r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego). Wszystkie pozyskane przez nas środki finansowe są przeznaczane na realizację celów określonych w statucie. Prowadzimy swoją działalność w szczególności na terenie województwa małopolskiego (możemy również prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami).

Misja

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom. W ramach statutu pomagamy innym i wdrażamy projekty, które w sposób trwały przyczyniają się do rozwoju lokalnej kultury i gospodarki. Do celów funkcjonowania Stowarzyszenia zalicza się m.in.: stymulacja rozwoju gospodarczego w regionie, budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach młodzieżowych, wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki. Stowarzyszenie działa w zgodzie z polityką  niedyskryminacji osób ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, orientację seksualną oraz żadną inną chronioną prawem.

Dzięki realizacji wspomnianych projektów nasze Stowarzyszenie prężnie działa na terenie całego powiatu limanowskiego angażując się w rozwój poszczególnych organizacji, wspierając je zarówno finansowo, jak i dodając otuchy i pozytywnego nastawienia do działania.


Jesteśmy dla Was! Jesteśmy dla Regionu!

Działanie

Propagujemy wiedzę na temat piękna i walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego regionu. Inicjujemy i włączamy się w programy, których celem jest świadoma i aktywna ochrona środowiska. Pomagamy lokalnym organizacjom – bo to one wiedzą najlepiej co jest najbardziej potrzebne danej miejscowości. Aktywnie wspieramy m.in.: Twórców Ludowych i Koła Gospodyń Wiejskich (kładąc nacisk na wyjątkowość indywidualnych osób, a także zrzeszonych grup, które potrafią przekazać młodszym charakter dawnych czasów, wyjątkowość zawodów ginących oraz wzbudzić w nich poczucie patriotyzmu) oraz Piłkarskie Kluby Sportowe (dbając o kulturę dzieci i młodzieży).

Jednym z działań priorytetowych Stowarzyszenia jest aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, a jej kierunek wiodący to organizacja zajęć w obszarze kultury, które angażują różne pokolenia. Stowarzyszenie przez realizację określonych działań pragnie wzmocnić zaangażowanie społeczne zarówno dzieci, jak i młodzieży, ale przede wszystkim ludzi starszych, by przez aktywne włączenie ich w zajęcia w obszarze kultury, zapobiegać ich bierności, izolacji, wykluczeniu i pomóc im powtórnie powrócić na łono społeczeństwa.

Wizja

Wspólne działanie różnych środowisk społecznych może przyczynić się do szybszego rozwoju regionu. Stawiamy na wspólną integrację, intensywne działanie i wzajemną pomoc.

Pamiętajmy – RAZEM jesteśmy w stanie wiele osiągnąć!

Poniżej zaprezentowano kilka zdjęć rekwizytów z Izby Regionalnej w Męcinie. Więcej znajdziesz na Interaktywnej Mapie Atrakcji Turystycznych - Izba Regionalna Męcina

Izba Regionalna Męcina Izba Regionalna Męcina

Izba Regionalna Męcina

Izba Regionalna Męcina
Izba Regionalna Męcina

Izba Regionalna Męcina

 

Jesienne Warsztaty - PZDR Limanowa

25 września 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu odbyły się „Warsztaty Jesienne” zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej. Były to pierwsze warsztaty z planowanego cyklu. W warsztatach mogli wziąć udział  wszyscy zainteresowani, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Drugie warsztaty odbyły 30 września w  siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej.

Podczas czterogodzinnych zajęć prowadzonych przez  Panią Edytę Kolawę i Panią Agatę Krajewską – PZDR Limanowa, uczestnicy zajęć mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania jesiennych ozdób.

Zespół Roy Limanowa, zespół na wesele i imprezy okolicznościoweKapela ,,Roy” to zespół muzyczny, który powstał kilka lat temu w okolicach Limanowej. Dziś w jego skład wchodzi sześciu członków: Damian Zapała, Mariusz Chełmecki, Kamil Zapała, Piotr Wilczek, Darek Wilczek, Mateusz Szubryt – doskonały team na scenie i grupa przyjaciół poza nią. Wszyscy z muzyką związani od najmłodszych lat. Spośród innych zespołów bez wątpienia wyróżnia ich młodość. Kapela wzięła udział w programie telewizyjnym "Must be the Music", w którym króluje śpiew, a jury poszukuje utalentowanych osób z pasją i zamiłowaniem do muzyki. Naszej Redakcji udało się z nimi spotkać i porozmawiać.

Podkategorie

Informacje

Wywiady z ciekawymi ludźmi - mającymi coś do powiedzenia.

Kultura regionalna

OPP Limanowa - 1% podatku dla limanowej

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi