• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Szanowni Państwo,
w związku z konkursem pn. „Wiosna, ach to Ty!” organizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” serdecznie zapraszamy w dniu 8.04.2017r. na godzinę 11:30 na „Wojewódzki Jarmark Wielkanocny w Limanowej”, który odbędzie się na Placu Targowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Targowej i ul. Bulwary w Limanowej następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu" z Limanowej we współpracy z Urzędem Miasta Limanowa organizuje „Wojewódzki Jarmark Wielkanocny w Limanowej”. Jarmark zaplanowany jest w dniach 7-8 kwietnia 2017r., a odbędzie się na Placu Targowym zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Targowej i ul. Bulwary w Limanowej. Partnerem Imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wojewódzki Jarmark Wielkanocny w Limanowej będzie doskonałą okazją do prezentacji wielkanocnych ozdób i wyrobów ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła, a także małopolskich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, ponadto stworzy możliwość prezentacji dorobku kulturowego regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Uwaga! Uwaga!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Wielkanocna Baba stołom uroków nada”. Konkurs polega na własnoręcznym upieczeniu i zaprezentowaniu swojego wypieku – ciasta, a mianowicie Wielkanocnej Baby według tradycyjnego przepisu.

Praca konkursowa, a więc Wielkanocna Baba powinna być upieczona przez osobę biorącą udział w konkursie w sposób domowy, tradycyjny, wielkanocny. W ocenie babki brana pod uwagę będzie: estetyka podania (przy której Komisja Konkursowa oceniać będzie także kreatywność), smak oraz pulchność ciasta.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Uwaga! Uwaga!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Rymowanki dobrze nam znane są w regionie promowane”. Konkurs będzie polegał na napisaniu wiersza, wierszyka bądź rymowanki, którego treść będzie promować:

a) dowolnie wybrany region/teren/obszar położony w Województwie Małopolskim

bądź

b) dowolnie wybrany produkt regionalny lub tradycyjny Województwa Małopolskiego.

Zarówno długość wiersza/ wierszyka/ rymowanki, jak i styl jest dowolny. Ocenie głównie podlegać będzie przekaz i podkreślenie walorów Województwa Małopolskiego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych występujących na terenie Województwa Małopolskiego.

Uwaga! Uwaga!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Wiosna, ach to Ty!”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem wiosny. Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia  tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 06.03.2017r. do 29.03.2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Województwa Małopolskiego. 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi