• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

27 grudnia 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” w Limanowskim Domu Kultury odbył się Świąteczny Koncert Kolęd.

Koncert to część projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" - edycja III - realizowanego jako zadanie publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 3 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III przeprowadziło warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne z KGW Olszówka. Projekt ten jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na wspomnianych wyżej warsztatach Panie z KGW Olszówka oraz przybyłe dzieci wykonywały bombki świąteczne z papieru orgiami.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 26.11.2015 r. w Domu Weselnym „Viktoria” w Ujanowicach odbyło się spotkanie andrzejkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Laskowa. Spotkanie to odbyło się dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 23 listopada 2015 roku Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III przeprowadziło warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu. Projekt ten jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W wspomnianych wyżej warsztatach udział wzięły Panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark, w skład którego wchodzą: KGW Podłopień, KGW Piekiełko, KGW Tymbark, KGW Zawadka oraz KGW Zamieście. Udział wzięły również dzieci.

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu’’ realizuje projekt pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" - edycja III. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. Z tego też względu należy podjąć działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb i pragnień osób starszych, okazać większe zainteresowanie i wsparcie dla tej grupy społecznej. Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji, marzeń oraz przekazywanie wiedzy i doświadczenia życiowego młodszym pokoleniom. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi