• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu’’ realizuje projekt pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego" - edycja III. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. Z tego też względu należy podjąć działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb i pragnień osób starszych, okazać większe zainteresowanie i wsparcie dla tej grupy społecznej. Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji, marzeń oraz przekazywanie wiedzy i doświadczenia życiowego młodszym pokoleniom. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach.

W związku z powyższym kolejna edycja projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” ma na celu kompleksowe wspieranie aktywności osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, szczególnie wśród kobiet przy pomocy innowacyjnego w regionie cyklu zorganizowanych warsztatów oraz Świątecznego Koncertu Kolęd połączonego z wystawą prac powstałych podczas warsztatów inicjowanych przez osoby z różnych środowisk i pokoleń. Osoby starsze, w porównaniu do innych grup wiekowych, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu, dlatego warto poprawić jakość i poziom życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarować potencjał osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności osób starszych w życiu publicznym, ze szczególnym wykorzystaniem ich dotychczasowych doświadczeń oraz dynamiki młodszych pokoleń. Powstałe więzi staną się samodzielnym elementem życia publicznego oraz kulturalnego. Projekt sprawi, iż seniorzy wyjdą z domów, poczują się potrzebni, spotkają się ze swoimi rówieśnikami i młodszym pokoleniem. Dzięki temu zostanie stworzona tzw. przyjazna przestrzeń umożliwiająca seniorom nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów.

Przed rozpoczęciem kolejnej edycji projektu oraz w trakcie realizacji projektu konsultowano problem i możliwości jego rozwiązania z lokalnymi organizacjami, z którymi stowarzyszenie aktywnie współpracuje (np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne), co spotkało się z dużym zainteresowaniem i aprobatą. Konsultacje dostarczyły nowych pomysłów oraz sposobów integracji, te najlepsze gwarantujące największą skuteczność zostaną zrealizowane w projekcie. Warto nadmienić, że do chwili obecnej na terenie Powiatu Limanowskiego, nie podejmowano tak zaplanowanych i skoordynowanych działań mających na celu zaangażowanie osób w różnym wieku do promowania i poznawania różnorodności dorobku kulturowego pokoleń oraz tradycji związanej z świętami Bożego Narodzenia.

Działania projektu obejmują organizację 3 integracyjnych spotkań/warsztatów dotyczących m.in. tradycji Świąt Bożego Narodzenia, które mają na celu przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o tradycjach świątecznych i zachęcenie do ich podtrzymywania. Będą inicjowane i współorganizowane przez osoby starsze, aktywnie działające w lokalnych społecznościach. Na spotkaniach/warsztatach seniorzy przybliżą obyczaje związane z najbardziej wyczekiwanymi i magicznymi świętami w roku, czyli Bożym Narodzeniem. Opowiedzą o podaniach i legendach dotyczących 12 wigilijnych potraw, zachęcą uczestników do wspólnego śpiewu tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz do żywej dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami na temat tradycji kultywowanych we własnych rodzinach i regionach pochodzenia.

W spotkaniach połączonych z warsztatami uczestnicy będą samodzielnie wykonywać rozmaite prace artystyczno-plastyczno-manualne i rękodzielnicze. Spotkania będą zróżnicowane tematycznie w zależności od zgłaszanych potrzeb i poświęcane takim technikom jak np. origami, decoupage, ozdoby z filcu, ozdoby z makaronu - w szczególności ozdoby bożonarodzeniowe itp.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna. Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. W czasie pełnym radości i nadziei należy pamiętać też o tych, dla których radość nie jest tak oczywista, gdyż są wokół nas ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej życzliwości i pomocy, wśród nich osoby starsze. Wokół tych tradycji skupia się aktywność mieszkańców wsi, odtwarzane są więzi międzypokoleniowe, upowszechniana jest kultura i tradycja ludowa. Wśród uczestników spotkań/warsztatów będzie panowała twórcza atmosfera, zadowolenie z możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami na temat bożonarodzeniowych tradycji i z samego faktu wspólnego spotkania i zainteresowania grupą seniorów. Dlatego też Oferent przeprowadzi wywiad z wybranymi seniorami o przygotowaniach i tradycjach świątecznych, który ukaże się w lokalnej prasie i na stronie internetowej stowarzyszenia oraz lokalnym portalu informacyjnym.

Projekt zakończy i podsumuje Świąteczny Koncert Kolęd, zorganizowany dla wszystkich mieszkańców powiatu limanowskiego. Koncert odbędzie się w sali Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej. Będzie on doskonałą formą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz promocją kultury i tradycji bożonarodzeniowych regionu limanowskiego. Będzie współorganizowany przez przedstawicieli każdego z przeprowadzonych spotkań/warsztatów (zarówno ci starsi, jak i ci młodsi) przybliżą wszystkim przybyłym wybrane tradycje świąteczne związane z ich dzieciństwem, miejscowością czy korzeniami rodzinnymi. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego podczas koncertu kolęd zorganizują specjalne stoiska z swoimi świątecznymi, tradycyjnymi i regionalnymi potrawami co dodatkowo wzbogaci, urozmaici oraz zachęci wszystkich do przybycia i wspólnego kolędowania. Działania realizowane w ramach projektu oraz magiczna aura świąt Bożego Narodzenia sprawi, że będzie to dla wszystkich wyjątkowy i radosny czas.

Wszystkich zainteresowanych oraz chętnych wziąć udział w spotkaniach, warsztatach oraz koncercie serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi