• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 26.11.2015 r. w Domu Weselnym „Viktoria” w Ujanowicach odbyło się spotkanie andrzejkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Laskowa. Spotkanie to odbyło się dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wyżej wspomniane spotkanie rozpoczęła Zofia Szewczyk – Pracownik Terenowego Ośrodka Rolniczego Laskowa oraz Zdzisław Pajor – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej. Oficjalne rozpoczęcie spotkania miało miejsce wraz z przywitaniem wszystkich przybyłych gości. A byli nimi: Wójt Gminy Laskowa – Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Gmina Laskowa – Piotr Stach, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa – Bożena Szpiech, , Irena Szewczyk – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Limanowej, Leszek Leśnik – Kierownik Terenowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Barbara Cetnarowska – działaczka samorządowa z Witowic oraz wszystkie Koła i sympatycy KGW.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” reprezentowali: Bronisław Dutka, który wystąpił w dwóch rolach – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Prezesa Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

Jak wspomnieli prowadzący, spotkanie posiadało w sobie dwa wątki: edukacyjny i ten bardziej zabawowy. Wątek edukacyjny rozpoczął się krótkim, ale jakże treściwym wykładem Barbary Cetnarowskiej na temat Kół Gospodyń Wiejskich. Działaczka samorządowa z Witowic podkreślała rolę Stowarzyszeń KGW, mówiła o ich znaczeniu, a swoje wystąpienie podsumowała krótką prezentacją multimedialną, która przedstawiała informacje na temat Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej oraz Dziesięciolecie Stowarzyszenia KGW (2005 – 2015). W wątku edukacyjnym zostały zawarte również wypowiedzi wszystkich innych zebranych wyżej wymienionych, którzy po krótkich wystąpieniach życzyli członkiniom oraz członkom zebranych Kół Gospodyń Wiejskich, a także ich sympatykom udanego spotkania.

Po uroczystym przywitaniu zebranych gości Zofia Szewczyk poinformowała, iż na tym spotkaniu rozstrzygnie się odbyty wcześniej konkurs pn. „Jesienne szaleństwo z dynią”, którego celem było zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych, pobudzenie wyobraźni oraz aktywność artystyczna, jak również popularyzacja dyni i jej walorów dekoracyjnych oraz żywieniowych. W konkursie brały udział członkinie z poszczególnych KGW Gminy Laskowa, których zadaniem było ozdobić otrzymaną od organizatorów dynię dowolną techniką. Do komisji konkursowej zostali wybrani: Wójt Gminy Laskowa – Czesław Stanisławczyk, Kierownik Terenowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Limanowej – Leszek Leśnik oraz Skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Iwona Kuzak. Komisja Konkursowa oceniała oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac. Zdaniem komisji wszystkie Koła zajęły miejsce pierwsze. Jednak dodatkowe wyróżnienie otrzymały Panie z KGW Laskowa. Ich zaprezentowana dynia wzbudzała niezwykły podziw i szacunek do wykonanej pracy. Komisja serdecznie podziękowała Paniom za zaangażowanie i gratulowała inwencji twórczej. Uczestnikom konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez GOKSiT w Laskowej.

Kolejnym punktem w programie spotkania organizowanego w Ujanowicach był wspólny, ciepły posiłek. Po posiłku rozmowom nie było końca. Członkinie zebranych Kół dyskutowały o zorganizowanym spotkaniu, zabawach i wróżbach andrzejkowych, ale kiedy doszły do tematu Świąt Bożego Narodzenia ich entuzjazmu nie dało się opisać. Wszystkie Panie wspominały Święta z dzieciństwa, opowiadały o zwyczajach i tradycjach panujących w ich domach kiedyś i teraz. Poruszały także temat ozdób świątecznych, podziwiając zaprezentowane na spotkaniu bombki świąteczne wykonane na warsztatach plastyczno-artystyczno-manualnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”.

Atmosfera panująca w trakcie całego spotkania była niesamowita. Niezwykła swoboda, zaangażowanie oraz życzliwość dało się wyczuć od samego początku tego spotkania. Był to wspaniały czas na wspomnienia, refleksję, a także dobrą zabawę.

RdR


 

Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja IIAktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego - edycja III

Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi