• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

13 grudnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu odbyło się IX spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkaniu obecne były dzieci wraz z rodzicami z miejscowości Nowe Rybie. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Wśród zebranych obecni byli także Pan Jacenty Musiał – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pan Bronisław Dutka.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, szczególnie wśród kobiet przy pomocy zainicjowanego przez Stowarzyszenie innowacyjnego w regionie cyklu zorganizowanych warsztatów.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Omówiono ogniwa regionalizmu, a więc grupy artystyczne: Twórcy Ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” wyjaśniły zebranym dzieciom kim jest twórca ludowy i czym się zajmuje. Wytłumaczyły także znaczenie tradycyjnego rzemiosła.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z miejscowości Rupniów – Pani Halinie Piechnik. Pani Halina przedstawiła swoją twórczość, były to ozdoby świąteczne wykonane z szyszek, wstążek, stroiki świąteczne, bombki, ozdoby z koralików oraz biżuteria szydełkowana – kolczyki, naszyjniki. Twórczyni ludowa przedstawiła się, opowiedziała pokrótce o swoim fachu, a następnie zaczęła pokazywać dzieciom wykonywanie choinki z wstążki od podstaw. Pani Halina jest osobą niezwykle uzdolnioną w wielu dziedzinach – bibułkarstwo, czy szydełkowanie nie jest jej obce.

Trzecia część spotkania to warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wykonywali wspomnianą wyżej choinkę ze wstążki. Pani Halina wraz z córką w doskonały sposób odnalazły się w zaistniałej sytuacji – chętnie pomagały, służyły radą. Zaangażowane w pracę dzieci ciągle dopytywały Panią Halinę o jej twórczość. Dziewczynki interesowały się sposobem, jakim wykonała ona biżuterię. Pojawiały się także rozmowy na temat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, na temat dań wigilijnych.

Serdecznie dziękujemy Panu Jacentemu Musiałowi, za pomoc w organizacji spotkania, Pani Bogumiła Stanisławczyk, która także była obecna i z ogromnym entuzjazmem oraz serdecznością przyjęła przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Przede wszystkim dziękujemy Pani Halinie Piechnik za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a także za piękne kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi