• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

20 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie z uczniami klasy piątej i szóstej odbyło się XII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Wszystkich przybyłych przywitał także Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie – Pan Bogdan Woźniak. Już na samym początku chcemy podziękować Panu Dyrektorowi za niezwykle serdeczne przyjęcie oraz miłą atmosferę.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, szczególnie wśród kobiet przy pomocy zainicjowanego przez Stowarzyszenie innowacyjnego w regionie cyklu zorganizowanych warsztatów.

Pierwsza część spotkania polegała na wyjaśnieniu znaczenia słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Omówiono ogniwa regionalizmu, a więc grupy artystyczne: Twórcy Ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” wyjaśniły zebranym dzieciom kim jest twórca ludowy i czym się zajmuje. Wytłumaczyły także znaczenie tradycyjnego rzemiosła.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z miejscowości Męcina – Pani Elżbiecie Lorek. Pani Elżbieta przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o swoim fachu, a następnie zaczęła pokazywać dzieciom wykonywanie ozdób od podstaw.

Trzecia część spotkania to warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrane dzieci, przy pomocy starszych, wykonywały aniołki z krepiny. Uśmiech na ustach najmłodszych po wykonaniu ozdoby był bezcenny. Chętne do pracy i rozśpiewane dzieci serdecznie podziękowały Pani Elżbiecie oraz Organizatorom za przeprowadzone warsztaty.

Serdecznie dziękujemy Pani Stanisławie Oleksy za pomoc w organizacji spotkania; Paniom Wychowawczyniom oraz Paniom Nauczycielkom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie, które także były obecne i z ogromnym entuzjazmem oraz serdecznością przyjęły przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Przede wszystkim dziękujemy Pani Elżbiecie Lorek za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a także za piękne kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

 Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi