• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

20 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie z najmłodszymi uczniami odbyło się XII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności, szczególnie wśród kobiet przy pomocy zainicjowanego przez Stowarzyszenie innowacyjnego w regionie cyklu zorganizowanych warsztatów.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Omówiono ogniwa regionalizmu, a więc grupy artystyczne: Twórcy Ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” wyjaśniły zebranym dzieciom kim jest twórca ludowy i czym się zajmuje. Wytłumaczyły także znaczenie tradycyjnego rzemiosła.

Pierwsza część spotkania polegała na wyjaśnieniu znaczenia słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Omówiono ogniwa regionalizmu, a więc grupy artystyczne: Twórcy Ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” wyjaśniły zebranym dzieciom kim jest twórca ludowy i czym się zajmuje. Wytłumaczyły także znaczenie tradycyjnego rzemiosła.

Trzecia część spotkania to warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrane dzieci, przy pomocy starszych, wykonywały aniołki z krepiny. Uśmiech na ustach najmłodszych po wykonaniu ozdoby był bezcenny. Chętne do pracy i rozśpiewane dzieci serdecznie podziękowały Pani Elżbiecie oraz Organizatorom za przeprowadzone warsztaty.

Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi Woźniakowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie za niezwykle serdeczne przyjęcie oraz miłą atmosferę.; Paniom Wychowawczyniom oraz Paniom Nauczycielkom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie, które także były obecne i z ogromnym entuzjazmem oraz serdecznością przyjęły przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”. Przede wszystkim dziękujemy Pani Elżbiecie Lorek za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a także za piękne kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

   

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi