• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

28 grudnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Lipowem odbyło się XIV spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyli mieszkańcy Lipowego oraz dzieci z miejscowości Lipowe. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak oraz Panią Ewelinę Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Omówiono ogniwa regionalizmu, a więc grupy artystyczne: Twórcy Ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” wyjaśniły zebranym, kim jest twórca ludowy i czym się zajmuje. Wytłumaczyły także znaczenie tradycyjnego rzemiosła. Na sam koniec prezentacji zostały przytoczone słowa ks. Janusza Pasierba „Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z ,,małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu co wielkie …”. Całość pierwszej części została dopełniona krótkim filmem tematycznym, który wykonany został w ramach projektu pn. „Małopolska to jest to!”. Przedstawiał on twórców ludowych z terenu powiatu limanowskiego, którzy prezentowali swój fach, talent, hobby. Począwszy od haftowania, przez bibułkarstwo, kowalstwo, malarstwo czy rzeźbiarstwo.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z miejscowości Lipowe – Pani Ewelinie Białoń. Pani Ewelina przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, a następnie zaczęła pokazywać przybyłym wykonywanie ozdób od podstaw. Pani Ewelina jest wszechstronnie uzdolnioną twórczynią ludową – choinki z szyszek, makaronów, kolorowych piór, bombki, koszyczki, wianki ze spodów od butelek, pisanki, króliczki z papieru i mnóstwo innych przygotowanych przez Panią Ewelinę ozdób wzbudziło ogromny podziw wśród zebranych.

Trzecia część spotkania to warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani wraz z Panią Eweliną wykonywali gwiazdki choinkowe techniką origami oraz ozdoby choinkowe z papieru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Bogusławie Ociepka oraz Pani Lucynie Malec, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce Pani Eweliny Białoń, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu, a przede wszystkim za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi