• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

17 lutego 2017 roku w miejscowości Łukowica odbyło się XXIII spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyły dzieci oraz dorośli z miejscowości Łukowica. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Bronisława Dutki – Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, następnie głos zabrała Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, po czym pokrótce omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu. Ze strony Organizatora obecna była także Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak oraz Panią Ewelinę Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Miała miejsce także projekcja filmów tematycznych, które powstały w związku z realizacją wcześniejszego projektu pn. „Małopolska to jest to!”. Zebrani po obejrzeniu byli zachwyceni tym, jak wielkie zasoby atrakcyjności posiada powiat limanowski.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej ze Stronia – Pani Marii Kunickiej. Pani Maria przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, którym jest wyszywanie przede wszystkim serwet, serwetek, czy też obrusów. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie je omawiając. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to wszyscy zebrani uczyli się od podstaw właśnie wyszywania. Pani Maria podchodząc do każdego indywidualnie pokazywała i motywowała wszystkich do własnoręcznego wyszywania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Panu Krzysztofowi Kunickiemu – mężowi Pani Marii, a przede wszystkim swoje podziękowania kierujemy na ręce właśnie Pani Marii Kunickiej, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz za kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR


 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi