• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

3 kwietnia 2017 roku w miejscowości Przenosza odbyło się XXV spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Na spotkanie przybyli dorośli z miejscowości Przenosza. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia "Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, po czym pokrótce, wraz z Panią Eweliną Król – pracownikiem Stowarzyszenia, omówiła cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.

Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Dzięki takim spotkaniom zarówno dzieci i młodzież, jak i starsi czerpią dla siebie wiele korzyści pod względem rozwojowym i kulturalnym.

Pierwsza część spotkania opierała się na przedstawieniu przez Panią Iwonę Kuzak i Panią Eweliną Król prezentacji dot. regionu, regionalizmu z terenu powiatu limanowskiego. Zostało wyjaśnione znaczenie słowa „region” oraz „regionalizm”. Poruszono kwestie związane z regionalizmem w Małopolsce. Miała miejsce także projekcja filmów tematycznych, które powstały w związku z realizacją wcześniejszego projektu pn. „Małopolska to jest to!”.

Druga część spotkania poświęcona była twórczyni ludowej z Przenoszy – Pani Marii Cygal. Pani Maria przedstawiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim fachu, jakim jest wykonywanie kwiatów z bibuły, ozdób świątecznych, palm wielkanocnych. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie je omawiając. Opowiedziała o zwyczajach, tradycjach Wielkanocnych. Poruszyła także historię powstawania palm wielkanocnych. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to wszyscy zebrani uczyli się od podstaw wykonywania kwiatów z bibuły oraz robienia palmy wielkanocnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy Pani Marii za współpracę ze Stowarzyszeniem, a także za wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz kultywowanie regionalizmu.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

 

     
   
     
     
     
     
     
     
     

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi