• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

13 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 7 września br. w budynku Świetlicy w Makowicy (Gmina Limanowa) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

13 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy na czele z Panią Stefanią Dudek – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy wsi Makowica.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

13 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części oddano głos Paniom z Koła Gospodyń, które istnieje od 1956 roku. Pierwszą przewodniczącą była Aniela Pawlińska, następnie jej obowiązki przejmowały Anna Duplak, Julia Sajdak i Janina Golonka, a od 1966 roku funkcję tę pełni nieprzerwanie Stefania Dudek. Początkowo działalność koła polegała na organizowaniu różnych szkoleń dla wiejskich kobiet. Były to m.in. kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftowania, układania kompozycji kwiatowych. Oprócz tego koło zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt i pomocą w hodowli drobiu. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku KGW współpracowało z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, włączając się w organizację wakacyjnych „Dziecińców” i zabaw ze słodkimi upominkami dla dzieci. Obecnie jego działalność opiera się na kultywowaniu dawnych obrzędów, obyczajów i tradycji poprzez śpiew, muzykę, teatr ludowy i promowanie regionalnych potraw. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy z powodzeniem biorą udział i zdobywają laury w różnego rodzaju konkursach i przeglądach folklorystycznych. Koło zrzesza obecnie dwadzieścia osób w wieku od 15 do 90 lat.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

12 spotkanie w ramach projektu pn. 3 września br. w Świetlicy Środowiskowej na Zalesiu (gm. Kamienica) odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

12 spotkanie w ramach projektu pn. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i zaproszeniu gospodarza świetlicy – Pani Anety Wierzyckiej. W spotkaniu uczestniczyli Radni Gminy Kamienica – Pani Halina Śmierciak-Wierzycka oraz Pan Hilary Mateusz Majewski. W spotkaniu wzięła udział przede wszystkim liczna grupa Pań oraz niewielki odsetek Panów. Między innymi przedstawicielki lokalnego KGW na Zalesiu i lokalnego Koła Szydełkowego.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

14 sierpnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

Głośno i powszechnie mówi się, że nadal jesteśmy społeczeństwem ,,mało obywatelskim”, dlatego też Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu postanowiło zorganizować spotkanie obywatelskie dla najmłodszej grupy obywateli oraz ich rodziców. Stowarzyszenie Razem dla Regionu uważa iż postawy zaangażowania w lokalne sprawy społeczne powinno kształtować się już od najmłodszych lat.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia serdecznie przywitali wszystkich przybyłych oraz przybliżyli cele realizowanego projektu. Celem projektu jest m.in. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej.

W drugiej części Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia poruszyła temat zachowań obywatelskich dzieci i  młodzieży. Mówiła o obowiązkach i prawach każdego obywatela, nawet tego najmniejszego. Przekonywała też, że wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Starała się zainteresować dzieci i ich opiekunów życiem lokalnym. Do rodziców mówiła iż wzorowe wychowanie daje dobre rokowania na przyszłość i przygotowuje ich pociechy do odpowiednich ról w przyszłości.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

10 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 26 czerwca br. w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy Dolnej (Gmina Kamienica) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

10 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły mieszkanki miejscowości Kamienica Dolna, zarówno te dorosłe jak i te nieco młodsze. Wśród przybyłych byli również obecni radni Gminy Kamienica: Pani Elżbieta Citak i Pan Hilary Majewski.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

9 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 23 czerwca br. w Remizie OSP w Zbludzy (Gmina Kamienica) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

9 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbludzy  na czele z Panią Krystyną Faron – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy miejscowości Zbludza, zarówno Ci mali jak i Ci duzi.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W drugiej części spotkania standardowo głos oddano Paniom z Koła, które przedstawiły swoją historię, osiągnięcia, dotychczasowe działania i plany na przyszłość. W czerwcu br. Panie z Koła świętowały jubileusz 65-lecia swojej działalności.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi