• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

4 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 25 maja br. w Ośrodku ,,Janda” w miejscowości Mszana Dolna odbyło się 4 spotkanie w ramach projektu pn.  "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!". Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

4 spotkanie w ramach projektu pn. Wszystkich obecnych podczas spotkania serdecznie przywitali Pan Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

W pierwszej części spotkania Prezes pokrótce przybliżył idee oraz cele realizowanego projektu, którym jest przekazanie wiedzy, która pozwoli uczestnikom na realizację polityk publicznych oraz umożliwi tworzenie koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altW dniu 19 maja br. w świetlicy wiejskiej w Lipowem odbyło się następne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

W spotkaniu uczestniczyły Panie z Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowem (Gmina Limanowa) , które zaprosiły do współpracy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mstowie (Gmina Jodłownik) działające przy Kółku Rolniczym w Mstowie.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 15 kwietnia br. w siedzibie GOR-MEDu w Kamienicy Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” przeprowadziło kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

W spotkaniu bardzo licznie uczestniczyły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy pod kierownictwem Przewodniczącej Koła – Pani Marii Opyd, Panie z Kółka Szydełkowego ,,Koronki” pod przewodnictwem Pani Joanny Mamak oraz mieszkanki wsi położonych na terenie Gminy Kamienica. Wśród przybyłych byli również obecni radni Gminy Kamienica: Pani Elżbieta Citak i Pan Hilary Majewski.

Wszystkich obecnych serdecznie przywitali Pan Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” oraz Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

W pierwszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia pokrótce przybliżył idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. W drugiej części Pani Iwona Kuzak w formie wykładu przedstawiła jak ważna dla lokalnego społeczeństwa jest wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w 2015 roku rozpoczęło realizację kolejnych zadań w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!". Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

W ramach projektu zaplanowano kolejny cykl spotkań i warsztatów połączonych z indywidualnym doradztwem i konsultacjami (za pośrednictwem Biura Informacji Społecznej).

Adresatami zadania publicznego są lokalne wspólnoty z którymi Stowarzyszenie aktywnie współpracuje, mieszkańcy powiatu limanowskiego i powiatów sąsiadujących. Realizacja projektu pozwoli na aktywizację współpracy lokalnych organizacji z instytucjami publicznymi, a tym samym zwiększy wpływ obywateli na polityki publiczne oraz efektywniejsze wspieranie lokalnych wspólnot.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 16 marca odbyło się 1 spotkanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” projektu np. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!". Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

Głównym celem w/w projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy III rocznika z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej, a spotkanie poprowadziła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pani Urszula Nowogórska. Podczas spotkania obecni byli również: Łucja Ptaszek – Komendant OHP w Limanowej, Piotr Staszak – Pracownik OHP Limanowa, Mateusz Dutka - Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

Prowadząca spotkanie Pani Nowogórska w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała wszystkim słuchaczom o funkcjonowaniu, roli i zadaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg istotnych inicjatyw, wychodzących poza tradycyjne kanony obowiązujące powszechnie w polskiej administracji publicznej. U źródeł funkcjonowania Urzędu leżą założenia dotyczące skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję, która brzmi: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski".

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi