• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dziesiąte spotkanie w ramach realizowanego projektu pn. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" odbyło się w dn. 30.12.2014r. w Remizie OSP w  Świdniku. Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Świdnik to miejscowość położona  w malowniczej dolinie rzeki Słomki, u ujścia do niej potoku Łukowica, na wysokości ok. 370 m n.p.m. Miejscowość posiada górzysty teren, czyste powietrze oraz doskonałe warunki klimatyczne.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!Dziewiąte spotkanie w ramach realizowanego projektu pn. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" odbyło się w dn. 17.12.2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Janda” w Mszanie Dolnej. W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, w tym aktywni słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu III Wieku w Mszanie Dolnej. Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” reprezentowali: Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

altSpotkanie oraz zorganizowane warsztaty pozwoliły lepiej poznać i zrozumieć obecnym jak ważne są organizacje, które działają w ich regionie. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych w tym Pan Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego przedstawił najważniejsze i aktualne informacje na temat możliwych obszarów współpracy. Przedstawiciele organizacji mieli możliwość ukazania najważniejszych problemów, z jakimi borykają się na co dzień, wątpliwościami i oczekiwaniami na przyszłość. Możliwe było wzajemne poznanie i nawiązanie kontaktów oraz wspólna integracja. W ramach spotkania stworzono odpowiednie warunki do przeprowadzenia rzeczowej, partnerskiej wymiany zdań i poglądów, co pozwoliło na zacieśnienie więzi między tymi instytucjami.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

alt

Ósme spotkanie w ramach realizowanego projektu pn. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" odbyło się w dn. 16.12.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

alt

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” reprezentowali: Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia. Na spotkaniu obecni byli m.in. Radni Gminy Kamienica tj.: Pani Elżbieta Citak oraz Pan Hilary Majewski. Wśród obecnych były również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamienica tj. Członkini KGW Zasadne – Pani Wiesława Gorczowska, Przewodnicząca KGW Kamienica – Pani Maria Opyd, Przewodnicząca KGW Zbludza – Pani Krystyna Faron oraz Panie z Kółka Szydełkowego w tym Pani Joanna Mamak (aktywna opiekunka i inicjatorka zajęć w kółku).

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altSiódme spotkanie w ramach realizowanego projektu pn. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" odbyło się w dn. 11.12.2014r. w Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej. Laskowa to największa wieś gminy, położona w jej zachodniej części, zarówno w dnie doliny Łososiny, jak i na jej zboczach. Laskowa po raz pierwszy na kartach historii pojawiła się po datą 1402 r.

altNa zorganizowanym spotkaniu obecne były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Laskowej, a wśród nich Przewodnicząca Koła – Pani Michalina Piechura, Sekretarz Koła – Pani Danuta Pajor oraz Skarbnik Koła – Pani Bożena Dudek. Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” reprezentowali: Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altSzóste spotkanie w ramach realizowanego projektu pn. ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" odbyło się w dn. 02.12.2014r. w Remizie OSP w Rupniowie. Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

altRupniów to miejscowość o powierzchni 1005,66 ha zamieszkiwana przez 1528 mieszkańców, położona w górnej części potoku Bednarka - dopływu Łososiny, między masywami Kostrzy (730 m n.p.m.),  Zęzowa (693 m n.p.m.) i Pasierbieckiej Góry (764 m n.p.m.). Na zorganizowane spotkanie przybyło 17 osób w tym większość Pań z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Rupniowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” tj.: Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi