• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altPiąte spotkanie w ramach realizowanego projektu odbyło się w dn. 20 listopada br. w Remizie OSP w Starej Wsi. Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

altSołectwo Stara Wieś posiada powierzchnię 1355,10 ha, położone w paśmie dolin i pagórków malowniczego Beskidu Wyspowego na południe od Limanowej, przez które przepływa potok Starowiejski, uchodzący do rzeki Łososina. Miejscowość rozciąga się między wzniesieniami Jabłońca i Golcowa.

W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyli: Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Mateusz Dutka – Wiceprezes stowarzyszenia, Iwona Kuzak – Skarbnik stowarzyszenia. Na spotkanie bardzo licznie przybyły przede wszystkim Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi oraz mieszkanki miejscowości. Wśród przybyłych znalazł się również jeden odważny Pan.

altSpotkanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 16.00. Skarbnik Stowarzyszenia serdecznie przywitał wszystkich obecnych, pokrótce przedstawiając zarząd stowarzyszenia, jego historię, cele i założenia oraz prezentując najważniejsze inicjatywy i zdarzenia z historii stowarzyszenia, a także zrealizowane do tej pory zadania.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altCzwarte spotkanie w ramach realizowanego projektu odbyło się w dn. 13 listopada br. w miejscowości Szczawa, gdzie panują wyjątkowe warunki klimatyczne i przyrodnicze, a także występują bogate i unikalne źródła wód mineralnych. altRealizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020r.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. Projekt przyczyni się do nawiązania współpracy, między formalnymi i nieformalnymi organizacjami społecznymi na terenie oddziaływania projektu i w jego sąsiedztwie.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altTrzecie spotkanie w ramach realizowanego projektu odbyło się w dn. 9 października br. w Remizie OSP w Stroniu. Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

altW spotkaniu udział wzięli m.in.: Urszula Nowogórska – Sekretarz Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” i jednocześnie pracownik w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Gminie Limanowa, Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Mateusz Dutka – Wiceprezes stowarzyszenia i Iwona Kuzak – Skarbnik stowarzyszenia. Na spotkanie licznie przybyli także mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie wsi Stronie tj. Ochotnicza Straż Pożarna, której przedstawicielem jest Pan Krzysztof Kunicki oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które podczas spotkania reprezentowała Pani Stanisława Sułkowska. Gospodynie z koła aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Podejmują również doroczne inicjatywy kulturalne mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 spotkanie w ramach projektu

altDrugie spotkanie w ramach projektu odbyło się w Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Młyńczyskach, (gmina Łukowica, powiat limanowski). Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

altCelem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W spotkaniu uczestniczyli: Urszula Nowogórska – Sekretarz Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” i jednocześnie pracownik w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Gminie Limanowa, Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Mateusz Dutka – Wiceprezes stowarzyszenia, Iwona Kuzak – Skarbnik stowarzyszenia oraz Pani Bogumiła Talar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach. Na spotkanie z uśmiechem na twarzy przybyły licznie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Młyńczyskach oraz mieszkanki Gminy Łukowica.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

alt1 spotkanie w ramach projektu

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w zabytkowej oborze podworskiej w Łukowicy, (gmina Łukowica, powiat limanowski). Realizowany projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

altCelem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W spotkaniu uczestniczyli: Urszula Nowogórska – Sekretarz Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” i jednocześnie pracownik w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Gminie Limanowa, Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” i jednocześnie Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Iwona Kuzak – Skarbnik stowarzyszenia. Silną grupę uczestników spotkania tworzyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łukowicy oraz mieszkańcy Gminy Łukowicy.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi