• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

8 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 18 czerwca br. w Porąbce (Gmina Dobra) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

8 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce na czele z Panią Marią Cygal – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy Gminy Dobra.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 16 czerwca br. w Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koninie (Gmina Niedźwiedź) na czele z Panią Józefą Hanula – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy Wsi Konina.

 

W pierwszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Dutka przybliżył idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

VI spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 12 czerwca br. w Sali Głównej Remizy OSP w Olszówce odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

VI spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu wzięły udział Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Olszówce (Gmina Mszana Dolna) na czele z Panią Haliną Kołodziej  – Przewodniczącą Koła, która swoje stanowisko piastuje od 2010 roku, w tymże roku Pani Halina została również prezesem zarządu nowo powstałego stowarzyszenia.

Na Spotkaniu byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia w następującym składzie: Bronisław Dutka (Prezes), Iwona Kuzak (Skarbnik) oraz Edyta Kolawa prowadząca warsztaty manualne.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

4 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 8 czerwca br. w Ośrodku Zdrowia w Ujanowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

4 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu wzięły udział Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ujanowicach (Gmina Laskowa) na czele z Panią Kingą Rosiek – Przewodniczącą Koła oraz pozostałe mieszkanki wsi, a także przedstawiciele Stowarzyszenia: Bronisław Dutka (Prezes), Iwona Kuzak (Skarbnik).

4 spotkanie w ramach projektu pn. W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia opowiedzieli o realizowanym projekcie, przybliżyli jego cele, którymi m.in. są: nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. Projekt przyczyni się do nawiązania współpracy, między formalnymi i nieformalnymi organizacjami społecznymi na terenie oddziaływania projektu i w jego sąsiedztwie.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi