• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

13 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 7 września br. w budynku Świetlicy w Makowicy (Gmina Limanowa) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

13 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy na czele z Panią Stefanią Dudek – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy wsi Makowica.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

13 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części oddano głos Paniom z Koła Gospodyń, które istnieje od 1956 roku. Pierwszą przewodniczącą była Aniela Pawlińska, następnie jej obowiązki przejmowały Anna Duplak, Julia Sajdak i Janina Golonka, a od 1966 roku funkcję tę pełni nieprzerwanie Stefania Dudek. Początkowo działalność koła polegała na organizowaniu różnych szkoleń dla wiejskich kobiet. Były to m.in. kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftowania, układania kompozycji kwiatowych. Oprócz tego koło zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt i pomocą w hodowli drobiu. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku KGW współpracowało z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, włączając się w organizację wakacyjnych „Dziecińców” i zabaw ze słodkimi upominkami dla dzieci. Obecnie jego działalność opiera się na kultywowaniu dawnych obrzędów, obyczajów i tradycji poprzez śpiew, muzykę, teatr ludowy i promowanie regionalnych potraw. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy z powodzeniem biorą udział i zdobywają laury w różnego rodzaju konkursach i przeglądach folklorystycznych. Koło zrzesza obecnie dwadzieścia osób w wieku od 15 do 90 lat.

13 spotkanie w ramach projektu pn. W trzeciej części Pani Iwona Kuzak pokrótce przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. W związku z tym Panie otrzymały materiały szkoleniowe w postaci poradnika dla KGW pn. ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia. Zachęcała obecne Panie do ubiegania się o środki finansowe zarówno z funduszy unijnych jak również krajowych. Pani Iwona przypominała również jak ważna dla lokalnego społeczeństwa jest wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

RdR

13 spotkanie w ramach projektu pn. 13 spotkanie w ramach projektu pn. 13 spotkanie w ramach projektu pn.
13 spotkanie w ramach projektu pn. 13 spotkanie w ramach projektu pn. 13 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi