• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

altW dniu 19 maja br. w świetlicy wiejskiej w Lipowem odbyło się następne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

W spotkaniu uczestniczyły Panie z Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowem (Gmina Limanowa) , które zaprosiły do współpracy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mstowie (Gmina Jodłownik) działające przy Kółku Rolniczym w Mstowie.

altWszystkich obecnych podczas spotkania serdecznie przywitał Pan Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu”, Mateusz Dutka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pani Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia.

W pierwszej części spotkania Prezes pokrótce przybliżył idee oraz cele realizowanego projektu. Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W drugiej części spotkania głos oddano Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które pokrótce przybliżyły historię swojego Koła. I tak KGW w Lipowem to najmłodsze Koło w Gminie Limanowa, powstało 1 maja 2013 roku. Jego założycielkami są: Lucyna Malec, Helena Zoń oraz Bogusława Ociepka, którą wybrano na przewodniczącą grupy skupiającej dziewiętnaście członkiń (w tym bardzo dużo młodych kobiet). Siedzibą KGW jest niedawno wybudowana i oddana do użytku świetlica wiejska. KGW w Lipowym jest prężnie działającym kołem a Panie z KGW są niezwykle aktywne i chętnie udzielają się społecznie; biorą udział w różnych imprezach m.in.: gminnych uroczystościach, festynach czy przeglądach. Same organizują spotkania m.in. z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek wsi, imprezy z okazji Dnia Dziecka, ogniska z okazji Zielonych Świątek i wiele innych przedsięwzięć. Członkinie organizują także zajęcia rękodzielnicze i imprezy integracyjne, stwarzają po prostu okazję do spotkania się, do wyciągnięcia kobiet z domów, wspólnego działania. To one są inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego na wsi.

W trzeciej części Pani Iwona Kuzak w formie krótkiej prelekcji zwróciła uwagę na to jak ważna w środowiskach lokalnych jest integracja społeczna wszystkich organizacji i mieszkańców. Uświadomiła obecnym jak istotne znaczenie mają inicjatywy podejmowane przez zwykłych obywateli, którzy z odwagą, świadomością i zaangażowaniem włączają się w działania na rzecz rozwoju ich miejscowości czy regionu. Na zakończenie Pani Iwona powiedziała znamienne zdanie, które było podsumowaniem zorganizowanego spotkania, a mianowicie: Że, gdy wzrasta poczucie wspólnoty i integracji to wtedy w nas wszystkich umacnia się świadomość, że dobro wspólne nie jest niczyje i że zbiorowa odpowiedzialność wymaga zintegrowanych działań z których korzyść będą czerpać wszyscy.

Po części wykładowej nastąpiła część, która dodatkowo wzbogaciła zdolności manualne wszystkich przybyłych na spotkanie, a mianowicie warsztaty tworzenia biżuterii z filcu, które poprowadziła Pani Edyta Kolawa.

Projekt przyczyni się do nawiązania współpracy, między formalnymi i nieformalnymi organizacjami społecznymi na terenie oddziaływania projektu i w jego sąsiedztwie.

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” pragnie złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pani Lucyny Malec – Zastępcy Przewodniczącej KGW za zaangażowanie i pomoc przy organizacji niniejszego spotkania, a wszystkim obecnym Paniom dziękujemy za uśmiech na twarzy, gościnność i ciepłe przywitanie :)

RdR

alt

alt

alt
alt alt alt
alt

alt

alt
alt alt alt
alt alt alt

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi