Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

4 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 8 czerwca br. w Ośrodku Zdrowia w Ujanowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

4 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu wzięły udział Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ujanowicach (Gmina Laskowa) na czele z Panią Kingą Rosiek – Przewodniczącą Koła oraz pozostałe mieszkanki wsi, a także przedstawiciele Stowarzyszenia: Bronisław Dutka (Prezes), Iwona Kuzak (Skarbnik).

4 spotkanie w ramach projektu pn. W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia opowiedzieli o realizowanym projekcie, przybliżyli jego cele, którymi m.in. są: nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. Projekt przyczyni się do nawiązania współpracy, między formalnymi i nieformalnymi organizacjami społecznymi na terenie oddziaływania projektu i w jego sąsiedztwie.

4 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części oddano głos Paniom z KGW, dzięki czemu miały one możliwość przedstawienia się, opowiedzenia o swojej działalności, osiągnięciach i głównych problemach z jakimi borykają się na co dzień, wątpliwościami i oczekiwaniami na przyszłość. Członkiniami w/w koła są gospodynie wiejskie, które chętnie udzielają się społecznie. Panie są bardzo aktywne, przedsiębiorcze,  odważne, uśmiechnięte i zadowolone. Ich celem głównym jest integracja mieszkańców swojej wsi i gminy. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym wysiłkom organizują różne przedsięwzięcia. Panie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, religijnym, same organizują spotkania, czy inne imprezy.

W trzeciej części Przedstawiciele Stowarzyszenia przekonywali jak ważna jest integracja społeczna w środowiskach lokalnych oraz tzw. partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Spotkanie dało organizacji nie tylko potrzebną wiedzę, ale i pewność siebie, które jest nie zbędne do dalszego funkcjonowania.

Spotkanie projektowe dodatkowo wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Dziękujemy Pani Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ujanowicach za pomoc w organizacji spotkania.

 

4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn.

4 spotkanie w ramach projektu pn.

4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn.
4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn. 4 spotkanie w ramach projektu pn.