• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

VI spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 12 czerwca br. w Sali Głównej Remizy OSP w Olszówce odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

VI spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu wzięły udział Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Olszówce (Gmina Mszana Dolna) na czele z Panią Haliną Kołodziej  – Przewodniczącą Koła, która swoje stanowisko piastuje od 2010 roku, w tymże roku Pani Halina została również prezesem zarządu nowo powstałego stowarzyszenia.

Na Spotkaniu byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia w następującym składzie: Bronisław Dutka (Prezes), Iwona Kuzak (Skarbnik) oraz Edyta Kolawa prowadząca warsztaty manualne.

VI spotkanie w ramach projektu pn. W pierwszej części spotkania Skarbnik Stowarzyszenia pokrótce przedstawił swoją organizację jaką jest stowarzyszenie oraz omówił cele realizowanego projektu, którym jest m.in. nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

VI spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części spotkania głos zabrały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które przedstawiły historię swojego Koła, która sięga już 2001 roku. Wtedy też grupa zgranych Pań z terenu wsi Olszówka, postanowiła pokazać w czym tkwi siła lokalnych kobiet i powołać do życia Koło Gospodyń Wiejskich. Od tego czasu KGW stało się prawdziwą i żywą wizytówką wsi.

Panie licznie przybywając na zorganizowane spotkanie udowodniły, że w pędzie tego świata można jeszcze wygospodarować chwilę dla siebie, swojego Koła i innych. Atmosfera panująca podczas spotkania projektowego była bardzo życzliwa. Już gołym okiem można było dostrzec, iż Panie z KGW tworzą prawdziwą kobiecą rodzinę.

W trzeciej części Przedstawiciele Stowarzyszenia przekonywali jak ważna jest integracja społeczna w środowiskach lokalnych (zarówno w wsiach jak i małych miasteczkach) oraz tzw. partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Spotkanie dało organizacji nie tylko potrzebną wiedzę, ale i pewność siebie, które jest nie zbędne do dalszego funkcjonowania.

Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Realizowany projekt doskonale aktywizuje kobiety skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich, podczas których promowane są również lokalne tradycje i zwyczaje.

RdR

VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.
VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn. VI spotkanie w ramach projektu pn.

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi