• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 16 czerwca br. w Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koninie (Gmina Niedźwiedź) na czele z Panią Józefą Hanula – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy Wsi Konina.

 

W pierwszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Dutka przybliżył idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

 

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części Pani Iwona Kuzak pokrótce przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. W związku z tym Panie otrzymały materiały szkoleniowe w postaci poradnika dla KGW pn. ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia. Zachęcała obecne Panie do ubiegania się o środki finansowe zarówno z funduszy unijnych jak również krajowych. Pani Iwona przypominała również jak ważna dla lokalnego społeczeństwa jest wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

 7 spotkanie w ramach projektu pn. W trzeciej części swoje tzw. 5 minut miały Panie z w/w Koła, dzięki czemu miały one możliwość przedstawienia się, opowiedzenia o swojej działalności, osiągnięciach i głównych problemach z jakimi borykają się na co dzień, wątpliwościami i oczekiwaniami na przyszłość.

Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

RdR

 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn.
 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn.
 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn.
 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn. 7 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi