• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

8 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 18 czerwca br. w Porąbce (Gmina Dobra) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

8 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce na czele z Panią Marią Cygal – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy Gminy Dobra.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

8 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części oddano głos Paniom  z Koła Gospodyń, które w bogaty sposób przedstawiły swoją historię za pomocą kronik, pochwaliły się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami, a także planami na przyszłość. "Tyle człowiek  jest wart ile potrafi stworzyć i ile po nim zostanie i będzie dla innych". Takie motto znajduje się na wstępie kroniki Koła Gospodyń Wiejskich z Porąbki. Koło to powstało 12 lutego 1969 r. Pierwszy zarząd Koła przedstawiał się następująco: Przewodnicząca – Maria Markiewicz, zastępca - Waleria Jarosz, skarbnik - Helena Podgórna, Członkowie: Maria Pala, Maria Judka i Maria Trzupek. Obecnie Przewodniczącą Koła jest Pani Maria Cygal, zastępcą Anna Jarosz, Skarbnikiem Lidia Bednarz, Sekretarzem Marta Dudzik, pozostałe członkinie to: Cecylia Żabówka, Alicja Popielak, Zofia Jarosz, Marta Jarosz, Józefa Bywalec, Barbara Smoter, Maria Markiewicz i Maria Borycz.

8 spotkanie w ramach projektu pn. Wspomniana wcześniej kronika obejmuje obecnie już prawie dwa tomy. Można w niej znaleźć zdjęcia i opisy z ważniejszych uroczystości, w których brało udział Koło Gospodyń Wiejskich z Porąbki. Kronika jest również skarbnicą tekstów piosenek ludowych, wierszy, wystąpień. Są tu opisane najważniejsze i najbardziej znaczące wydarzenia w historii działalności Koła. Przekładając kolejne karty znajdujemy m.in. zapis o tym, iż w 1974 roku zespół działający przy KGW realizował nagranie dla Polskiego Radia. Wykonano wtedy trzy piosenki.  Jedną z nich, która piękną gwarą i z i humorem opisuje jak to dawniej rodzice za mąż córkę wydawali. W kronice znajdujemy również liczne informacje o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach w konkursach i przeglądach m.in. w „Limanowskiej Słazie”, w Bukowinie Tatrzańskiej, w Mszanie Dolnej, Łososinie Górnej. Przez lata w kronice przybywa zdjęć i wycinków prasowych oraz wspomnień o wspólnej pracy, wyjazdach i przedstawieniach, ale także o tych, którzy w ciągu tych wszystkich lat, niestety odchodzą. Odchodzą, ale pozostawiają po sobie dorobek kulturalny i żywe wspomnienie. Obecnie pod przewodnictwem Pani Marii Cygal KGW w Porąbce nadal prężnie działa i ciągle się rozwija. Z jego pomocą i udziałem powstają przedstawienia jasełkowe oraz  inscenizacje tradycyjnych obrzędów. Panie włączają się również czynnie w życie szkoły pomagając w organizacji szkolnych uroczystości i przedstawień.

8 spotkanie w ramach projektu pn. W trzeciej części Pani Iwona Kuzak pokrótce przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. W związku z tym Panie otrzymały materiały szkoleniowe w postaci poradnika dla KGW pn. ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia. Zachęcała obecne Panie do ubiegania się o środki finansowe zarówno z funduszy unijnych jak również krajowych. Pani Iwona przypominała również jak ważna dla lokalnego społeczeństwa jest wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

 


 

RdR

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn.

8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn.
8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn.
8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn.
8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn.
8 spotkanie w ramach projektu pn. 8 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi