• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

9 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 23 czerwca br. w Remizie OSP w Zbludzy (Gmina Kamienica) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

9 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbludzy  na czele z Panią Krystyną Faron – Przewodniczącą Koła oraz mieszkańcy miejscowości Zbludza, zarówno Ci mali jak i Ci duzi.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

W drugiej części spotkania standardowo głos oddano Paniom z Koła, które przedstawiły swoją historię, osiągnięcia, dotychczasowe działania i plany na przyszłość. W czerwcu br. Panie z Koła świętowały jubileusz 65-lecia swojej działalności.

9 spotkanie w ramach projektu pn. KGW w Zbludzy powstało w 1950 r. przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Kamienicy. Następnie działało pod patronatem Kółka Rolniczego w  Kamienicy. Od lat 90-tych działania KGW koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy. Pierwszą przewodniczącą Koła była Rozalia Sopata. W latach 1980 - 2008 funkcję tę pełniła Maria Miśkowicz, a obecnie przewodniczącą jest Krystyna Faron. W początkowym okresie działalności prowadzono kursy szycia, gotowania, pieczenia, szydełkowania oraz robienia swetrów i skarpet na drutach. Wiele działań realizowanych przez członkinie Koła opartych jest na współpracy z władzami samorządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną i Parafią. Członkinie czynnie uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu. Są laureatkami wielu przeglądów i festiwali - biorąc w nich aktywny udział podtrzymują i rozsławiają tradycję, folklor i sztukę ludową oraz piękno całej kamienickiej gminy.

9 spotkanie w ramach projektu pn. W trzeciej części Pani Iwona Kuzak pokrótce przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. W związku z tym Panie otrzymały materiały szkoleniowe w postaci poradnika dla KGW pn. ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia. Zachęcała obecne Panie do ubiegania się o środki finansowe zarówno z funduszy unijnych jak również krajowych. Pani Iwona przypominała również jak ważna dla lokalnego społeczeństwa jest wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

9 spotkanie w ramach projektu pn. Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

RdR

9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.

9 spotkanie w ramach projektu pn.

9 spotkanie w ramach projektu pn.

9 spotkanie w ramach projektu pn.
9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.
9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.
9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.
9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.
9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn. 9 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi