• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

10 spotkanie w ramach projektu pn. W dniu 26 czerwca br. w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy Dolnej (Gmina Kamienica) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

10 spotkanie w ramach projektu pn. W spotkaniu udział wzięły mieszkanki miejscowości Kamienica Dolna, zarówno te dorosłe jak i te nieco młodsze. Wśród przybyłych byli również obecni radni Gminy Kamienica: Pani Elżbieta Citak i Pan Hilary Majewski.

W pierwszej części spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżyli idee zebrania oraz cele realizowanego projektu, którego celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

10 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części Pani Iwona Kuzak przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. Obecne Panie wykazały duże zainteresowanie poruszonym tematem. W związku z tym Panie otrzymały materiały szkoleniowe w postaci poradnika dla KGW pn. ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia.

10 spotkanie w ramach projektu pn. W trzeciej części poruszono temat niezwykle ważny dla lokalnego społeczeństwa, a jest nim wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa.

Spotkanie zakończyło się wspólną deklaracją części uczestniczek o chęci powołania do działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

RdR

10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn.
10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn.
10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn.
10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn.
10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn. 10 spotkanie w ramach projektu pn.
10 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi