• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!

Organizacja opp 1% - Stowarzyszenie Razem dla Regionu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

12 spotkanie w ramach projektu pn. 3 września br. w Świetlicy Środowiskowej na Zalesiu (gm. Kamienica) odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. "Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni!" połączone z warsztatami robienia biżuterii z filcu. Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

12 spotkanie w ramach projektu pn. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i zaproszeniu gospodarza świetlicy – Pani Anety Wierzyckiej. W spotkaniu uczestniczyli Radni Gminy Kamienica – Pani Halina Śmierciak-Wierzycka oraz Pan Hilary Mateusz Majewski. W spotkaniu wzięła udział przede wszystkim liczna grupa Pań oraz niewielki odsetek Panów. Między innymi przedstawicielki lokalnego KGW na Zalesiu i lokalnego Koła Szydełkowego.

12 spotkanie w ramach projektu pn. Swoją obecność zaznaczyli Pan Bronisław Dutka – Prezes Stowarzyszenia, który przywitał wszystkich przybyłych i jednocześnie rozpoczął pierwszą część spotkania. Pokrótce przedstawił działania statutowe stowarzyszenia, a także przedstawił niezbędne informacje na temat programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz na temat realizowanego projektu ,,Świadomi i ambitni – lokalnie aktywni”. Wymienił m.in. cel główny projekty, czyli nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku.

12 spotkanie w ramach projektu pn. W drugiej części Pani Iwona Kuzak przybliżyła procedury zakładania i działania lokalnych stowarzyszeń. Dla zainteresowanych poruszonym tematem organizatorzy przygotowali materiały szkoleniowe w postaci poradnika ,,Jak założyć stowarzyszenie” oraz Formularza niezbędnego do rejestracji stowarzyszenia.

W trzeciej części poruszono temat niezwykle ważny dla lokalnego społeczeństwa, a jest nim wspólna integracja środowisk lokalnych oraz partycypacja w procesie decyzyjnym instytucji publicznych. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę, która w zupełności umożliwi im na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

12 spotkanie w ramach projektu pn. Spotkanie projektowe wzbogaciły warsztaty tworzenia biżuterii z filcu prowadzone przez Panią Edytę Kolawa. Panie wykazały się gustem, tworząc zgrabne ozdoby w postaci bransoletek, kotylionów czy ozdobnych przypinek w kształcie różnokolorowych kwiatów. Na spotkanie przybyły również dzieci, które wykonywały może przy nieco większej pomocy osób dorosłych ale z równie wielkim zapałem głównie naszyjniki. Wszystkie ozdoby warte są czasu i pracy poświęconej na ich wykonanie.

Zorganizowane spotkanie miało przede wszystkim na celu podniesienie poczucia wiary we własne siły i możliwości, integrację między i wewnątrz pokoleniową, a także złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych wsiach i miastach.

 

12 spotkanie w ramach projektu pn. 12 spotkanie w ramach projektu pn. 12 spotkanie w ramach projektu pn.
12 spotkanie w ramach projektu pn.

12 spotkanie w ramach projektu pn.

12 spotkanie w ramach projektu pn.

12 spotkanie w ramach projektu pn.

12 spotkanie w ramach projektu pn.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi