• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

"Opracowanie skutecznego systemu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji samorządowej"

Celem projektu było pobudzenie integracji i działalności społecznej w zakresie społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej i jej wsparcie, a w szczególności - wypracowanie skutecznego i innowacyjnego systemu nadzoru, dotyczącego przede wszystkim:

 • partycypacji społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) w kreowaniu polityk i nadzorze ich realizacji
 • skutecznego systemu informowania społeczności na temat działalności administracji publicznej oraz implementacja wypracowanego systemu we współpracy z jednostkami sfery publicznej oraz partnerami z trzeciego sektora.

Projekt obejmował współpracę z takimi jednostkami samorządowymi jak:

 1. Powiat Oświęcimski
 2. Powiat Gorlicki
 3. Powiat Limanowski
 4. Gmina Limanowa
 5. Gmina Sękowa
 6. Miasto Limanowa

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi