• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo,

Po raz ostatni prosimy wszystkich Opiekunów uczestników konkursu pn. „W przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości…” o sprawdzenie, czy do każdego z Państwa dotarły przesłane przez nas loginy i hasła dla zgłoszonych uczestników w konkursie. Prosimy również o sprawdzenie czy po zalogowaniu uczestnika na platformie konkursowej wszystko działa prawidłowo.

Przypominamy o tym, ponieważ jest to już ostatni dzwonek. Czas na rozwiązanie Testu końcowego mija z dniem 4 listopada 2017 roku.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo,

do wszystkich Opiekunów uczestników konkursu pn. "W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…" (od których otrzymaliśmy Formularz Zgłoszeniowy w regulaminowym terminie) zostały rozesłane loginy i hasła do platformy konkursowej.

Jeszcze raz prosimy wszystkich Opiekunów o sprawdzenie, czy u każdego zgłoszonego uczestnika konkursu wszystko po zalogowaniu działa oraz czy uczestnik został przypisany do odpowiedniej kategorii konkursowej.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

4 października 2017 roku w miejscowości Podłopień odbyło się IV spotkanie w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku. W ramach zadań projektowych przewidziano promocję szeroko rozumianej idei wolontariatu – przedstawione zostaną cele, założenia, korzyści oraz dobre przykłady działań wolontarystycznych.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego – zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych. Kolejne cele projektu to: upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, integracja mieszkańców, wsparcie i wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, a także pozyskanie nowych wolontariuszy.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przeprowadza konkurs plastyczny pn. „Współczesny mały i duży Patriota”.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem współczesnego patrioty. Kwintesencją bycia patriotą jest bycie nim na co dzień. Patriota to człowiek, który nie tylko kilka razy do roku pamięta o świętach narodowych, ale przede wszystkim żyje patriotyzmem na co dzień. Patriotyzm dzisiaj to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw i decyzji, których dokonujemy każdego dnia.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przeprowadza konkurs plastyczny pn. „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc jak to właśnie Ty wyobrażasz sobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki  konkursowej, estetyki pracy i oryginalności.

Podkategorie

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi