• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało szansę na przeprowadzenie projektu pn. „Jesienne warsztaty z przeszłością”.

W ramach tego projektu zostanie przeprowadzony cykl spotkań oraz warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który prowadzony będzie przez osoby odznaczające się wyjątkową znajomością tradycji i kultury regionalnej. Na warsztaty zaproszeni zostaną m.in. lokalni działacze, Panie z KGW, twórcy ludowi, jak i również gawędziarze. Zorganizowane zostaną dwa rodzaje spotkań: spotkania połączone z warsztatami kulinarnymi oraz spotkania połączone z samodzielnym wykonywaniem prac artystyczno-plastyczno-manualnych, florystycznych i rękodzielniczych.

Mecenat Małopolski Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnieniaStowarzyszenie "Razem dla Regionu” otrzymało dotację w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 2015 r. pn. ,,Małopolska. Nasz Region – Nasza Szansa” na realizację zadania pod nazwą: Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia45 lat temu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej założony został przez prof. Ludwika Mordarskiego zespół Decybele. W 1975 r. zmianie uległa jego nazwa – obecnie zespół nosi nazwę Consonans.

Z tej okazji, jesienią 2015 r. planowana jest uroczystość upamiętniająca założenie zespołu, który istnieje do dzisiaj i odnosi duże sukcesy o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie przygotowany i wydany „Album Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia. Album będzie zawierał bogatą gamę zdjęć, ilustracji, dyplomów oraz życiorysy i wypowiedzi ówczesnych i aktualnych członków zespołu. Oprawiony w grubą okładkę.

Podkategorie

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi