• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dniu 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbyły się uroczyste Obchody 45-lecia Zespołu Muzycznego „Consonans”.

Obchody te rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył proboszcz parafii Limanowa- Sowliny.

Na scenie pojawili się prowadzący uroczystość – Marzena Stach i Wiesław Dutka – dawni członkowie Zespołu. Następnie miało miejsce oficjalne otwarcie uroczystości, które nastąpiło wraz z wystąpieniem dyrektora ZS nr 1 w Limanowej – mgr Eugeniusza Bogacza. Dyrektor przywitał wszystkich obecnych: lokalne władze, sponsorów, dawnych i obecnych członków zespołu „Consonans” oraz przybyłych gości. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podczas uroczystości reprezentowali: Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pan Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego będą miały miejsce Obchody 45-lecia Zespołu Muzycznego „CONSONANS”.

Obchody te rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą, a oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi wraz z wystąpieniem Dyrektora Szkoły – mgr Eugeniusza Bogacza. Planowana jest również prezentacja książki, albumu oraz całego dorobku artystycznego Zespołu, wystąpienia zaproszonych gości, a także koncert muzyczny byłych i obecnych członków Zespołu „CONSONANS”.

Mecenat Małopolski Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnieniaStowarzyszenie "Razem dla Regionu” otrzymało dotację w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 2015 r. pn. ,,Małopolska. Nasz Region – Nasza Szansa” na realizację zadania pod nazwą: Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia45 lat temu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej założony został przez prof. Ludwika Mordarskiego zespół Decybele. W 1975 r. zmianie uległa jego nazwa – obecnie zespół nosi nazwę Consonans.

Z tej okazji, jesienią 2015 r. planowana jest uroczystość upamiętniająca założenie zespołu, który istnieje do dzisiaj i odnosi duże sukcesy o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie przygotowany i wydany „Album Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia. Album będzie zawierał bogatą gamę zdjęć, ilustracji, dyplomów oraz życiorysy i wypowiedzi ówczesnych i aktualnych członków zespołu. Oprawiony w grubą okładkę.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi