• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Mecenat Małopolski Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnieniaStowarzyszenie "Razem dla Regionu” otrzymało dotację w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 2015 r. pn. ,,Małopolska. Nasz Region – Nasza Szansa” na realizację zadania pod nazwą: Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia.

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia45 lat temu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej założony został przez prof. Ludwika Mordarskiego zespół Decybele. W 1975 r. zmianie uległa jego nazwa – obecnie zespół nosi nazwę Consonans.

Z tej okazji, jesienią 2015 r. planowana jest uroczystość upamiętniająca założenie zespołu, który istnieje do dzisiaj i odnosi duże sukcesy o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki otrzymanej dotacji zostanie przygotowany i wydany „Album Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia. Album będzie zawierał bogatą gamę zdjęć, ilustracji, dyplomów oraz życiorysy i wypowiedzi ówczesnych i aktualnych członków zespołu. Oprawiony w grubą okładkę.

Podczas planowanej uroczystości spotkają się byli i obecni członkowie zespołu, zaproszeni goście, sympatycy oraz osoby które na przestrzeni tych ponad czterech dekad wiernie towarzyszyli i kibicowali zespołowi. Dorobek artystyczny kilku pokoleń artystów tworzących tą grupę pasjonatów kultury jest nie do przecenienia. Wiele nagród na arenie krajowej ale i międzynarodowej. Wszystko to dla wzmocnienia rangi regionu limanowskiego w kraju i zagranicą.

Dodatkowym zamierzeniem dla tak pięknego jubileuszu jest bez wątpienia promocja limanowszczyzny, jak i zachowanie tego małego dzieła jako pamiątki dla przyszłych pokoleń limanowian. W celu poinformowania jak najszerszej liczby osób w odniesieniu do wydanego  albumu Stowarzyszenie podjęło się akcji promującej dzieło zarówno w mediach lokalnych jak i społecznościowych. Celem jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców.

 

RdR

Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia
Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia
Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia Projekt pn. Wydanie „Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego Consonans z okazji 45-lecia istnienia

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi