• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dniu 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbyły się uroczyste Obchody 45-lecia Zespołu Muzycznego „Consonans”.

Obchody te rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył proboszcz parafii Limanowa- Sowliny.

Na scenie pojawili się prowadzący uroczystość – Marzena Stach i Wiesław Dutka – dawni członkowie Zespołu. Następnie miało miejsce oficjalne otwarcie uroczystości, które nastąpiło wraz z wystąpieniem dyrektora ZS nr 1 w Limanowej – mgr Eugeniusza Bogacza. Dyrektor przywitał wszystkich obecnych: lokalne władze, sponsorów, dawnych i obecnych członków zespołu „Consonans” oraz przybyłych gości. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podczas uroczystości reprezentowali: Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pan Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dyrektor był niezwykle dumny i zadowolony z osiągnięcia jubileuszu Zespołu, który przez wszystkie lata reprezentował właśnie Ekonoma. Jak to powiedział, Zespół muzyczny „Consonans” jest „ewenementem” na naszym terenie i to nie tylko ze względu na tak piękny jubileusz istnienia, ale także biorąc pod uwagę jego twórczość, wystąpienia, osiągnięcia. Następnie na scenie pojawił się obecny opiekun, współtwórca Zespołu – mgr Leszek Mordarski. Opowiedział on historię Zespołu, przedstawiając przy tym album pod tytułem „Z gitarą i mikrofonem przez 45 lat zespołu „Consonans” – w obrazach i wspomnieniach”. Fundusze na przygotowanie i wydanie albumu otrzymano w ramach dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz Region – Nasza Szansa”, zadanie pod nazwą: „Wydanie Albumu Wspomnień i Osiągnięć Kulturowych” zespołu muzycznego „Consonans” z okazji 45-lecia istnienia. Album ten zawiera bogatą gamę zdjęć, ilustracji, dyplomów oraz życiorysy i wypowiedzi ówczesnych i aktualnych członków Zespołu. Autorem tego Albumu jest mgr Leszek Mordarski, a wydawcą Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”.

Następnie na scenie mogliśmy zobaczyć dr Józefa Szymona Wrońskiego, który napisał słowo wstępne do książki – albumu Leszka Mordarskiego. Głos zabrali również inni zebrani, którzy byli wywołani lub sami chcieli dodać od siebie kilka słów. Wszystkie wystąpienia pokazały, że 45-lecie Zespołu „Consonans” jest wielkim wydarzeniem. Miłe wspomnienia, rozpamiętywania z pewnością udowodniły jak duże znaczenie miał ten Zespół dla dawnych członków. Mnóstwo miłych i życzliwych słów skierowanych do Dyrektora mgr Eugeniusza Bogacza oraz do mgr Leszka Mordarskiego pokazały znaczenie tych dwóch ważnych osobowości.

Następnie miała miejsce krótka przerwa cateringowa, po której na scenie limanowskiego Ekonoma odbył się niepowtarzalny koncert muzyczny byłych i obecnych członków Zespołu „Consonans”. Emocjom nie było końca. Nietuzinkowe talenty, zgranie oddziaływały na obserwatorów bez wątpienia. Występy te nie były tylko „odegraniem i odśpiewaniem” utworów, ale przede wszystkim przekazaniem uczuć, niepowtarzalnych emocji, pokazaniem własnych osobowości. Na koniec odbyło się spotkanie towarzyskie „po latach…”.

Obchody 45-lecia jubileuszu Zespołu wokalno – instrumentalnego „Consonans” to z pewnością wyjątkowe wydarzenie na terenie limanowszczyzny. Tak długie lata występów początkowo „Decybeli”, a później „Consonansu” to niezliczona ilość emocji i uczuć, to niezwykłe talenty i masa osiągnięć. Taki dorobek kulturowy to z pewnością powód do dumy dla naszego regionu.

RdR

 Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi