• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury  w 2015 roku pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” przeprowadziło warsztaty kulinarne z KGW Lipowe w Świetlicy Wiejskiej w związku z projektem „Jesienne warsztaty z przeszłością”.

Wspomniane warsztaty kulinarne odbyły się w dniu 21.11.2015 roku. Brały w nich udział zarówno Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipowego jak i dzieci.

Początkowo wszyscy zebrani podzielili się na dwie grupy. W skład pierwszej grupki wchodziły Panie, które przygotowywały potrawy w kuchni, ale tylko do takiego etapu, od którego dzieci mogły dalej kontynuować gotowanie. A więc Panie te zajmowały się m.in. krojeniem, pieczeniem, gotowaniem. Druga grupka zaś, to dzieci wraz z pozostałymi Paniami z KGW, które instruowały i pomagały dzieciom w przygotowaniu danych potraw.


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu pn. „Jesienne warsztaty z przeszłością” odbyły się warsztaty artystyczne z KGW Kłodne i KGW Przenosza. Głównym celem projektu było wzmocnienie tożsamości społecznej i kulturowej opartej na tradycji regionalnej, gdzie promowane były obyczaje i tradycje powiatu limanowskiego wśród jego mieszkańców.

W dniu 16 października zostały przeprowadzone z KGW w Kłodnem warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne. Pojawiły się na nich Członkinie Koła w Kłodnem na czele z główną gospodynią Panią Haliną Piotrowską. W spotkaniach brały udział także dzieci, które z ogromnym entuzjazmem zaangażowały się w to wydarzenie.


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało szansę na przeprowadzenie projektu pn. „Jesienne warsztaty z przeszłością”.

W ramach tego projektu zostanie przeprowadzony cykl spotkań oraz warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który prowadzony będzie przez osoby odznaczające się wyjątkową znajomością tradycji i kultury regionalnej. Na warsztaty zaproszeni zostaną m.in. lokalni działacze, Panie z KGW, twórcy ludowi, jak i również gawędziarze. Zorganizowane zostaną dwa rodzaje spotkań: spotkania połączone z warsztatami kulinarnymi oraz spotkania połączone z samodzielnym wykonywaniem prac artystyczno-plastyczno-manualnych, florystycznych i rękodzielniczych.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi