• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało szansę na przeprowadzenie projektu pn. „Jesienne warsztaty z przeszłością”.

W ramach tego projektu zostanie przeprowadzony cykl spotkań oraz warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który prowadzony będzie przez osoby odznaczające się wyjątkową znajomością tradycji i kultury regionalnej. Na warsztaty zaproszeni zostaną m.in. lokalni działacze, Panie z KGW, twórcy ludowi, jak i również gawędziarze. Zorganizowane zostaną dwa rodzaje spotkań: spotkania połączone z warsztatami kulinarnymi oraz spotkania połączone z samodzielnym wykonywaniem prac artystyczno-plastyczno-manualnych, florystycznych i rękodzielniczych.

Będzie to świetny czas na przypomnienie i silniejsze uświadomienie sobie własnej tożsamości regionalnej, zwłaszcza wśród osób młodych, które wraz z pośpiechem życia codziennego zatracają to przywiązanie do najbliższego otoczenia, do jego przeszłości.

Działania realizowane w ramach projektu będą prowadzone przede wszystkim na terenach wiejskich, gdyż właśnie na tych obszarach występuje brak możliwości uczestniczenia w jakiejkolwiek formie wsparcia. Obecni zarówno podczas warsztatów kulinarnych jak i podczas warsztatów artystycznych będą mogli spędzić wolny czas w sposób twórczy i aktywny, co z pewnością pozwoli odkryć i rozwinąć talenty uczestników.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości społecznej i kulturowej opartej na tradycji regionalnej, gdzie promowane będą obyczaje i tradycje powiatu limanowskiego wśród jego mieszkańców. Zwiększenie aktywności i poczucia własnej wartości to także znaczący cel tego projektu. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie zainteresować mieszkańców folklorem, kulturą, obrzędami, zwyczajami, tradycją regionalną oraz chce kłaść szczególny nacisk na wzmocnienie więzi mieszkańców powiatu limanowskiego z ich miejscem zamieszkania, zapoznania się z miejscową gwarą, rękodziełem oraz specyfiką regionalnej kuchni poprzez udział w ogólnodostępnych warsztatach. Wspomniane warsztaty kulinarne oraz artystyczno-plastyczno-manualne, florystyczne i rękodzielnicze będą miały na celu nie tylko przybliżenie różnorodności pokoleń, ale także poznanie regionalnych tradycji, legend czy opowieści dotyczących świąt obchodzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz niezwykle czarującej pory jesiennej.

W ramach projektu „Jesienne warsztaty z przeszłością” zostanie przeprowadzony wywiad z osobą doskonale znającą kulturę, regionalizm i tradycję. Z pewnością zaciekawi on niejednego mieszkańca powiatu limanowskiego.

Pośpiech życia codziennego, nowe trendy powodują, że tożsamość regionalna powoli zaciera się, a w niektórych przypadkach wręcz zanika. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie zachęcać, zwłaszcza młodych ludzi, do identyfikowania się z najbliższym otoczeniem. Projektem „Jesienne warsztaty z przeszłością” chce pokazać jak ważny jest dla nas regionalizm. Ta tendencja społeczna przejawiająca się w dążeniu do zachowania powstałych odrębności regionalnych zostanie przedstawiona w jak najprostszy i zachęcający sposób. Będzie to z pewnością czas spędzony nie tylko na edukacji, ale także na dobrej zabawie w gronie ciekawych osób.

 

 

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi