• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu pn. „Jesienne warsztaty z przeszłością” odbyły się warsztaty artystyczne z KGW Kłodne i KGW Przenosza. Głównym celem projektu było wzmocnienie tożsamości społecznej i kulturowej opartej na tradycji regionalnej, gdzie promowane były obyczaje i tradycje powiatu limanowskiego wśród jego mieszkańców.

W dniu 16 października zostały przeprowadzone z KGW w Kłodnem warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne. Pojawiły się na nich Członkinie Koła w Kłodnem na czele z główną gospodynią Panią Haliną Piotrowską. W spotkaniach brały udział także dzieci, które z ogromnym entuzjazmem zaangażowały się w to wydarzenie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodem powstało w 1957 roku podczas zebrania wiejskiego, jako integralna część Kółka Rolniczego. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Stefania Żmigrodzka. W 1978 roku główną gospodynią została wybrana Halina Piotrowska, która, jak wspomniano wcześniej, po dziś dzień przewodniczy grupie. Obecnie Koło liczy piętnaście członkiń.

Natomiast drugie spotkanie odbyło się 20 października z KGW w Przenoszy, gdzie również miały miejsce warsztaty artystyczne. Członkinie KGW, na czele z Panią Marią Cygal, także zaangażowały dzieci do wspólnej integracji międzypokoleniowej.

W latach 70-tych, gospodynie z Przenoszy, należały do KGW w Skrzydlnej. Potem odłączyły się i utworzyły własne koło. Liczyło ono w latach 80-tych ok. 40 Członkiń. Przewodniczącą koła została Pani Krystyna Staniszewska. Działalność wspierał wówczas Prezes Spółdzielni „Cepelia” z Krakowa Pan Bronisław Kurek. Podarował kołu materiały na stroje, które szyły sobie panie na własny koszt. W tym czasie przedstawicielki wyjeżdżały z naszymi kołaczami na targi sztuki ludowej do Krakowa i do Warszawy. Obecnie główną gospodynią jest Pani Maria Cygal.

Po skończonych warsztatach wszystkie dzieci, zarówno podczas warsztatów w Kłodnem jak i w Przenoszy, otrzymały upominki w postaci puzzli i paletek sportowych. Natomiast Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodnem zestaw obrusów, a Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Przenoszy naczynia żaroodporne oraz obrusy.

Na wspomnianych warsztatach, ze strony Organizatora, udział wzięli również:  Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” Pan Bronisław Dutka oraz Skarbnik Stowarzyszenia Pani Iwona Kuzak. Warsztaty manualne natomiast prowadziła Pani Edyta Kolawa.

Projektem „Jesienne warsztaty z przeszłością” Stowarzyszenie „Razem dla regionu” chciało pokazać jak ważny w obecnych czasach jest dla nas regionalizm. Z pomocą wszystkich zaangażowanych mamy nadzieję, że udało nam się przekazać najważniejsze wartości tożsamości regionalnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w tych spotkaniach za poświęcony czas i zaangażowanie.

Rdr

Warsztaty z KGW KłodneWarsztaty KGW w Przenoszy

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi