• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie Kościoły na Szlaku Architektury Drewnianej z terenu powiatu limanowskiego.

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce to 254 najcenniejszych i najciekawszych zabytków drewnianych tego terenu. Na Szlaku tym znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” wraz z ekipą filmową opracowało materiał dotyczący Kościołów powiatu limanowskiego, które znajdują się na szlaku.

Poniżej przedstawiamy pokrótce charakterystykę miejsc, które odwiedziliśmy na potrzeby realizacji w/w filmu:.

Kościół św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka, będąca kościołem parafialnym miejscowej parafii. Niewielki drewniany kościółek wzniesiony został w 1713 roku przez F. Wąsowskiego, w miejscu i przy wykorzystaniu elementów wcześniejszej świątyni z 1478 roku, która została rozebrana. Konsekracji dokonał w 1749 roku biskup krakowski Michał Kunicki. W 1978 miała miejsce pierwsza większa przebudowa – kościół został podniesiony i poszerzony w dolnej części, a do wieży dobudowano trzecią kondygnację.

Kościół św. Antoniego Opata w Męcinie to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka, wzniesiona pod koniec wieku XVII. W miejscu, gdzie obecnie stoi zabytkowy kościółek św. Antoniego w Męcinie, istniała już wcześniej świątynia, także drewniana. Wymieniona jest ona w świętopietrzu z 1325 roku. Wspomina o niej także Jan Długosz w swoim dziele Liber Beneficjorum. W okresie reformacji służyła miejscowemu zbiorowi ariańskiemu (braciom polskim), a później od 1605 roku ponownie wyznawcom kościoła rzymskokatolickiego. Została zburzona w 1685 roku.

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku to świątynia rzymskokatolicka, która jest już trzecią świątynią z kolei we wsi Wilkowisko. Została zbudowana w latach 1917-1923, na wzór poprzedniej, która spłonęła w wielkim pożarze 28 stycznia 1916. Konsekracji dokonano 25 grudnia 1923. W 1997 miał miejsce remont kościoła – największy od momentu jego budowy.

Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Barbary Męczennicy w Szyku to zabytkowa świątynia rzymskokatolicka. Obecny kościół wzniesiono w 1633 roku z wykorzystaniem fragmentów starszej świątyni z I. połowy XVI wieku. Kościół został poświęcony w 1634 roku. Kilkukrotnie przechodził remonty, z czego najpoważniejsze były te w 1751 roku, w II. połowie XIX wieku oraz w latach 90. XX wieku.

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka, wzniesiona w II. połowie XVII wieku. W latach 1673-1697 wzniesiono w centrum wsi Łukowica drewniany barokowy kościół w miejscu, gdzie wcześniej stał kościół gotycki. Świątynia została poświęcona 23 czerwca 1720 roku przez biskupa kijowskiego Jana Tarło. W czasie swojej ponad 300-letniej historii kościół był wielokrotnie restaurowany. W trakcie jednej z tych prac w I. połowie XIX wieku dobudowano przybudówki do prezbiterium.

Kościół Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka z XVIII wieku, znajdująca się na terenie dzielnicy Limanowej – Łososina Górna. Drewniany kościół został zbudowany w 1778 roku na bazie wcześniejszych obiektów sakralnych, w tym kościoła z XV wieku. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Ostatni większy remont miał miejsce w 2008 roku, kiedy to pokryto dach blachą miedzianą. Kościół jest drewniany, z wieżą na planie kwadratu, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami bocznymi. Wejście główne znajduje się pod wieżą.

Kościół św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Kamionce Małej to  zabytkowa budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, nie posiadająca określonego stylu architektonicznego. Kościół jest orientowany (zwrócony częścią prezbiterialną na wschód w stronę grobu Chrystusa). Został przebudowany około 1728 roku. Wcześniej, najprawdopodobniej już w II. połowie XIV wieku istniał w tym miejscu niewielki kościółek, ponieważ wynika tak z dokumentów historycznych (spis świętopietrza) – Kamionka w 1373 roku zapłaciła daninę na rzecz papieża w Awinionie, a więc była parafią, musiała mieć swojego plebana i kościół.

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej to zabytkowa drewniana świątynia rzymskokatolicka z XVII wieku. 13 października 1971 roku umieszczony został w rejestrze zabytków województwa małopolskiego. Obecnie znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Kościół stoi w otoczeniu starego drzewostanu, który również znajduje się na liście zabytków województwa małopolskiego. Zabytkowe jest również otoczenie kościoła, a zwłaszcza ogrodzenie z bramkami, które powstało w 1800 roku. W ogrodzeniu znajdują się niewielkie kapliczki, w których umieszczono stacje Drogi Krzyżowej.

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku to zabytkowa świątynia rzymskokatolicka znajdująca się w miejscowości Jodłownik. Pełniła pierwotnie funkcję kościoła parafialnego, a obecnie kościoła pomocniczego parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Fundatorem modrzewiowego kościółka w Jodłowniku był w 1585 roku właściciel wsi – Przecław Niewiarowski. Po jego śmierci, zgodnie z jego testamentem, opiekę nad majątkiem i kościołem przejął zakon Dominikanów z Krakowa. Pod kontrolą tego zakonu kościół znajdował się aż do lat 70. XVIII wieku, to znaczy do momentu konfiskaty dóbr zakonu przez rząd austriacki. Tymczasowo świątynia została włączona do parafii w Skrzydlnej. W XIX wieku w okolice Jodłownika przybyli Cystersi i objęli opiekę nad kościołem. Przeprowadzili wówczas jego generalny remont i założyli pobliski cmentarz. Kiedy w 1925 roku biskup Leon Wałęga ustanowił tu samodzielną parafię, naturalnym było przekazanie jej pod opieką Opactwa Cystersów. Pierwszym proboszczem został ojciec Alojzy Tajduś. Aż do poświęcenia nowego kościoła, drewniany kościółek pełnił funkcję kościoła parafialnego. Obecnie jest zamknięty i msze odprawiane są w nim bardzo rzadko.

Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jurkowie rozpoczęto w 1913 roku pod przewodnictwem ks. Jana Nagórzańskiego, organizatora wspólnoty parafialnej. Autorem projektu świątyni był Jan Tarczałowicz. Budynek kościoła jest zbudowany na kształt krzyża łacińskiego z wąskimi nawami bocznymi o charakterze bazylikowym oraz kolebkowym sklepieniem w nawie głównej. Kościół o konstrukcji zrębowo-słupowej oszalowany wewnątrz deskami, ozdobiony polichromią. Posiada wieżę wykonaną z naturalnego kamienia. Dach kościoła –  siodłowy i pulpitowy, z którego wyrasta wieżyczka na sygnaturkę z ośmiokątną latarnią. Świątynia nie posiada konkretnego stylu, jednak konstrukcja zrębowo-słupowa, nawiązująca do miejscowej architektury czyni go unikatowym zabytkiem regionu.

Są to tylko podstawowe informacje o Kościołach powiatu limanowskiego, które znajdują się na Szlaku Architektury Drewnianej. Do zapoznania się z większą ilością treści zapraszamy na stronę internetową stworzoną specjalnie na potrzeby projektu „Małopolska to jest to!” www.imalopolska.pl do zakładki „Zabytki”. Znajdziecie tam Państwo nie tylko większą ilość informacji na temat poszczególnych kościołów, ale także zdjęcia wykonane przez ekipę Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy :)

RdR

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej

Kościół w Dobrej

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku

Kościół w Jodłowniku

Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jurkowie

Kościół w Jurkowie

Kościół  Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej

Kościół w Łososinie Górnej

Kościół  św. Antoniego Opata w Męcinie

Kościół w Męcinie

Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Barbary Męczennicy w Szyku

Kościół w Szyku

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy

 

Kościół w Łukowicy

Kościół  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej

Kościół w Pisarzowej

Kościół św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Kamionce Małej

Kościół w Kamionce Małej

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku

Kościół w Wilkowisku

   
     

 

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi