• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

Moja mała Ojczyzna – lubię to! - uczestnicyW dniu 26 czerwca o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa miało miejsce rozdanie nagród dla 16 wyróżnionych uczestników konkursu pn. "Moja mała Ojczyzna – lubię to!", będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. "MECENAT MAŁOPOLSKI", organizowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" z siedzibą w Limanowej. Konkurs został przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca br. i był skierowany do klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zajęli miejsca od 1 do 16 oraz ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Wyniki konkursu "Moja mała Ojczyzna - lubię to!"

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

Konkurs: Moja mała ojczyzna - lubię to!W dniach 16-18 czerwca br. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” (Organizacja Pożytku Publicznego) przeprowadziło konkurs pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Konkurs skierowany został do klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego, które w terminie od 6 maja 2014r. do 31 maja 2014r. włącznie zgłosiły Oferentowi chęć uczestnictwa uczniów w konkursie.  Zagadnienia związane z konkursem zawierała publikacja i bibliografia sporządzona przez Organizatora.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

W dniu 31 maja br. minął termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych do konkursu pn.  „Moja mała Ojczyzna – lubię to!”

Przypominamy, że konkurs przeprowadzony zostanie w szkołach w terminie od 02.06.2014r. do 20.06.2014r. po wcześniejszym kontakcie z Opiekunem uczestników biorących udział w konkursie wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym.

Wszystkim szkołom, opiekunom i uczniom, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie serdecznie dziękujemy!!!

 

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

OPP Limanowa

Mecenat Małopolski Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

UWAGA UWAGA!!!

Rusza konkurs pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”

 

Konkurs pn.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przyjmuje zgłoszenia uczestników do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”. Konkurs będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od dnia dzisiejszego, tj. od 6 maja 2014r. aż do 31 maja 2014r. włącznie. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora.

Konkurs skierowany jest do klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego, które zgłoszą w w/w terminie Oferentowi chęć uczestnictwa uczniów w konkursie. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja i bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom konkursu po dostarczeniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie. Konkurs przeprowadzony zostanie w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, w terminie od 02.06.2014r. do 20.06.2014r.

Pierwszych 16 osób z największą liczbą punktów otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci:

- 1, 2, 3 miejsce  - tablet 7

- 4,5,6 miejsce - odtwarzacz MP4.

- 7-16 miejsce - pendrive

Laureaci konkursu zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani oraz zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w określonym terminie i miejscu.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można w niżej zamieszczonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu „Moja mała Ojczyzna – lubię to!” (pdf) (docx)
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (pdf) (docx)

 

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi