• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Stowarzyszenie limanowa Razem dla Regionu

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” realizuje zadanie publiczne pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Szybki rozwój technologiczny nie wpływa pozytywnie na promowanie wartości i historii regionalnych wśród młodych osób. W związku z tym Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” dostrzega potrzebę promowania świadomości swoich korzeni i pochodzenia wśród uczniów szkół podstawowych. Obszar powiatu limanowskiego ma bardzo bogatą kulturę i tradycję, w związku z tym organizacja konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!” w naszym mniemaniu będzie dobrą okazją do wzbudzenia w uczniach szkół podstawowych świadomości atrakcyjności miejsca, z którego pochodzą oraz docenienia wartości i walorów „Małej Ojczyzny”. Wiemy, że tego typu konkursy nie pojawiały się na terenie Gminy Limanowa, dlatego konkurs pn.: ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”. będzie projektem innowacyjnym, który pozwoli już od najmłodszych lat zmotywować uczniów do zapoznania się z historią regionu i jego dziedzictwem, lokalną kulturą, tradycjami, folklorem, występującymi na terenie powiatu ginącymi zawodami.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi