• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Stowarzyszenie limanowa Razem dla Regionu

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” realizuje zadanie publiczne pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Szybki rozwój technologiczny nie wpływa pozytywnie na promowanie wartości i historii regionalnych wśród młodych osób. W związku z tym Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” dostrzega potrzebę promowania świadomości swoich korzeni i pochodzenia wśród uczniów szkół podstawowych. Obszar powiatu limanowskiego ma bardzo bogatą kulturę i tradycję, w związku z tym organizacja konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!” w naszym mniemaniu będzie dobrą okazją do wzbudzenia w uczniach szkół podstawowych świadomości atrakcyjności miejsca, z którego pochodzą oraz docenienia wartości i walorów „Małej Ojczyzny”. Wiemy, że tego typu konkursy nie pojawiały się na terenie Gminy Limanowa, dlatego konkurs pn.: ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”. będzie projektem innowacyjnym, który pozwoli już od najmłodszych lat zmotywować uczniów do zapoznania się z historią regionu i jego dziedzictwem, lokalną kulturą, tradycjami, folklorem, występującymi na terenie powiatu ginącymi zawodami.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu będzie polegało na przeprowadzeniu konkursu wiedzy na temat regionu. Konkurs będzie przeprowadzony w klasach IV – VI w szkołach podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego, które zgłoszą w odpowiednim terminie Oferentowi chęć uczestnictwa uczniów w konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach do których uczęszczają uczniowie biorący udział w konkursie. Uczniowie, którzy osiągną największą liczbę punktów w konkursie (według punktacji) wraz z swoimi Opiekunami zostaną zaproszeni i poinformowani o oficjalnym terminie wręczenia dyplomów, nagród rzeczowych (za I, II i III miejsce) oraz drobnych upominków za wyróżnienia (IV, V i VI miejsce).

Pytania do konkursowego sprawdzianu wiedzy zostaną opracowane na podstawie wcześniej przygotowanej publikacji. Organizator zobowiązuje się do przygotowania publikacji w formie elektronicznej, na podstawie dostępnych źródeł oraz udostępnienie jej szkołom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przeprowadzenie konkursu wśród uczniów szkół podstawowych klas IV – VI pozwoli na wzbudzenie w nich świadomości tradycji, kultury, historii i folkloru regionu, z którego pochodzą. Poprzez zapoznanie się z publikacją przygotowaną na potrzeby konkursu uczniowie wzbogacą swoją wiedzę na temat swojej „Małej Ojczyzny”. Do rezultatów miękkich projektu zaliczać będą się wypełnione przez uczestników arkusze konkursowe, które pokażą poziom wiedzy na temat omawianych zagadnień. Do rezultatów twardych projektu zaliczone będą materiały promocyjne przygotowane dla uczestników, publikacja przygotowana na potrzeby konkursu oraz opublikowane artykuły zarówno na stronie internetowej www.rdr.ilimanowa.pl oraz na łamach lokalnego czasopisma. Ponadto będą promowane przez członków stowarzyszenie wśród lokalnych społeczności.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi