• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Mecenat Małopolski Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

UWAGA UWAGA!!!

Rusza konkurs pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”

 

Konkurs pn.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przyjmuje zgłoszenia uczestników do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”. Konkurs będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od dnia dzisiejszego, tj. od 6 maja 2014r. aż do 31 maja 2014r. włącznie. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora.

Konkurs skierowany jest do klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego, które zgłoszą w w/w terminie Oferentowi chęć uczestnictwa uczniów w konkursie. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja i bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom konkursu po dostarczeniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie. Konkurs przeprowadzony zostanie w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, w terminie od 02.06.2014r. do 20.06.2014r.

Pierwszych 16 osób z największą liczbą punktów otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci:

- 1, 2, 3 miejsce  - tablet 7

- 4,5,6 miejsce - odtwarzacz MP4.

- 7-16 miejsce - pendrive

Laureaci konkursu zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani oraz zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w określonym terminie i miejscu.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można w niżej zamieszczonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu „Moja mała Ojczyzna – lubię to!” (pdf) (docx)
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (pdf) (docx)

 

 

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi