• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Gala podsumowująca II edycję konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna”.W zeszłym tygodniu (tj. 22 czerwca 2015 r., o godz. 1300) w Restauracji „Siwy Brzeg” miało miejsce rozstrzygnięcie II edycji konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. "MECENAT MAŁOPOLSKI".

Gala podsumowująca II edycję konkursu pn. „Moja mała Ojczyzna”.Konkurs został przeprowadzony w dniach 22.05-11.06 br. i był skierowany do klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 342 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych terenu powiatu limanowskiego. Ostatecznie do testu wiedzy o regionie przystąpiło 238 osób z 25 szkół podstawowych i 69 osób z 8 szkół gimnazjalnych, łącznie 307 uczestników z terenu powiatu limanowskiego. Tak więc rekord z ubiegłego roku został pobity, z czego Organizatorzy są bardzo dumni i nie ukrywają zadowolenia z osiągniętego sukcesu.


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zajęli miejsca od 1 do 15 oraz ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 13.00 w Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej.


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Rusza konkurs pn.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przyjmuje zgłoszenia uczestników do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna!” – II edycja.

I edycja konkursu odbyła się w zeszłym roku. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W sumie wzięło w nim udział 82 uczniów z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

Tegoroczna edycja konkursu będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 8 maja 2015r. włącznie. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 15 uczniów biorących udział w konkursie w każdej kategorii szkolnej.


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” otrzymało dotację w konkursie pn. „Mecenat Małopolski”, na zadanie pn. "Moja mała Ojczyzna" - II Edycja.

W związku z przyznaniem środków z budżetu Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy I-III) do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie przeprowadzony w ramach dofinansowanego zadania.

 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” w 2014 r. dzięki dofinansowaniu z Urzędu Województwa Małopolskiego zrealizowało I edycję konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna”. W ubiegłym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzrósł do wysokiej rangi, osiągając jednocześnie bardzo dużą liczbę uczestników tj. 82 uczniów z klas IV-VI z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

 

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces, zapotrzebowanie oraz spore zainteresowanie ze strony odbiorców do których został skierowany konkurs, Stowarzyszenie postanowiło przystąpić do realizacji kolejnej edycji projektu rozbudowanej o nowe grupy wiekowe oraz zagadnienia. Zdobyte doświadczenie z poprzedniej edycji oraz duże zainteresowanie konkursem uczniów w wieku gimnazjalnym skłoniło Oferenta do poszerzenia działań w ramach projektu w celu objęcia wsparciem większej grupy odbiorców. W związku z powyższym zorganizowany zostanie konkurs wiedzy dedykowany do dwóch grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu będzie polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu wiedzy na temat kultury, tradycji, dziedzictwa regionu. Konkurs będzie przeprowadzony w klasach IV–VI w szkołach podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego, które zgłoszą oferentowi w odpowiednim terminie chęć uczestnictwa uczniów w konkursie. Pytania konkursowe zostaną dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów: odrębne dla szkół podstawowych i gimnazjów. Oferent organizując konkurs stawia sobie za cel poszerzenie wiedzy dotychczas wspartych uczniów oraz zainteresowanie nowych uczniów dziedzictwem kulturowym regionu, przybliżeniem piękna środowiska oraz kształtowania tożsamości regionalnej.

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi