• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

 • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT


 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Rusza konkurs pn.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” przyjmuje zgłoszenia uczestników do konkursu pn. ,,Moja mała Ojczyzna!” – II edycja.

I edycja konkursu odbyła się w zeszłym roku. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W sumie wzięło w nim udział 82 uczniów z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

Tegoroczna edycja konkursu będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy na temat regionu, lokalnej tradycji i kultury. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 8 maja 2015r. włącznie. O terminowości złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego. Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 15 uczniów biorących udział w konkursie w każdej kategorii szkolnej.

Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawiera publikacja - osobna dla uczniów szkół podstawowych i osobna dla uczniów gimnazjum oraz bibliografia sporządzona przez Organizatora. Publikacja zostanie udostępniona uczestnikom konkursu po dostarczeniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w konkursie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, w terminie od 11.05.2015r. do 12.06.2015r.

Pierwszych 15 osób, którzy zdobędą największą liczbę punktów w konkursie otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe, zarówno wśród uczniów szkół podstawowych jak i wśród uczniów szkół gimnazjalnych. W sumie Organizator nagrodzi 30 osób.

 • 1, 2, 3 miejsce  - tablet 7
 • 4,5, miejsce – aparat cyfrowy
 • 6 miejsce – odtwarzacz MP4
 • 7-15 miejsce – gadżety promocyjne Organizatora

Laureaci konkursu zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani oraz zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w określonym terminie i miejscu.

Więcej informacji na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia:

www.rdr.ilimanowa.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!!!

 

Do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu „Moja mała Ojczyzna – lubię to!” (pdf)
 2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie - podstawówka (pdf) (docx)
 3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie - gimnazjum (pdf) (docx)

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi