• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest miejscem, w którym zwierzę może znaleźć schronienie i pożywienie, jednak brakuje mu przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa oraz czułej opieki.

Jak możesz zaopiekować się porzuconym zwierzęciem?

Jeśli mieszkasz w okolicy jakiegoś schroniska warto wziąć pod uwagę wyprowadzanie psów na spacer. Wydaje się, że nie jest to wielka trudność czy wielki gest. Jednak taki spacer jest ogromnym przeżyciem dla psa. Jest to czas, w którym czuje się on ponownie potrzebny i kochany. Dla nas jest to tylko spacer, a dla tego zwierzaka to nadzieja na lepsze jutro!

Osiągnięcie wieku 50 lat, emerytura, renta, wcale nie musi zmniejszać aktywności społecznej. Wręcz przeciwnie! Dysponując większą ilością czasu można włączyć się w szereg różnych przedsięwzięć i zadań.

W co osoby 50+ mogą się angażować?

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Organizacje seniorskie to podstawowe zorganizowane grupy przeznaczone do wspólnej aktywności społecznej.

Wolontariat, a więc bezinteresowna pomoc, może przejawiać się na wiele sposobów. W związku z tym wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu, w którym każdy z nas może się sprawdzić.

Wolontariat w NGO to jestem z bardziej popularnych rodzajów wolontariatu. Badania pokazują, że ponad połowa polskich organizacji pozarządowych współpracuje z wolontariuszami. Wolontariat w NGO jest bardzo różnorodny. Rodzaj podejmowanych działań zależy przede wszystkim od profilu organizacji.

Robisz to, co lubisz!

Sam decydujesz w jakiej organizacji, zrzeszeniu czy klubie chcesz udzielać się wolontarystycznie. To tym samym spełnienie własnych pasji czy aspiracji. Możesz mieć zupełnie inny zawód, wykonywać zupełnie inną pracę, ale podczas wolontariatu możesz spełniać swoje wewnętrzne potrzeby samorealizacji, których gdzieś indziej nie będziesz miał okazji.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem zaś nazywamy osobę, która pracuje na zasadach wolontariatu. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

U początków swego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie w pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Podkategorie

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi