• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Wolontariat, a więc bezinteresowna pomoc, może przejawiać się na wiele sposobów. W związku z tym wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu, w którym każdy z nas może się sprawdzić.

Wolontariat w NGO to jestem z bardziej popularnych rodzajów wolontariatu. Badania pokazują, że ponad połowa polskich organizacji pozarządowych współpracuje z wolontariuszami. Wolontariat w NGO jest bardzo różnorodny. Rodzaj podejmowanych działań zależy przede wszystkim od profilu organizacji.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Robisz to, co lubisz!

Sam decydujesz w jakiej organizacji, zrzeszeniu czy klubie chcesz udzielać się wolontarystycznie. To tym samym spełnienie własnych pasji czy aspiracji. Możesz mieć zupełnie inny zawód, wykonywać zupełnie inną pracę, ale podczas wolontariatu możesz spełniać swoje wewnętrzne potrzeby samorealizacji, których gdzieś indziej nie będziesz miał okazji.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem zaś nazywamy osobę, która pracuje na zasadach wolontariatu. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

U początków swego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie w pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

2 sierpnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu odbyło się I spotkanie w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

W ramach zadań projektowych przewidziano promocję szeroko rozumianej idei wolontariatu – przedstawione zostaną cele, założenia, korzyści oraz dobre przykłady działań wolontarystycznych.

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Uwaga! Uwaga!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”.

Konkurs skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych uczniów: I kategoria skierowana do uczniów z klas I-IV szkół podstawowych, II kategoria skierowana do uczniów z klas V-VII szkoły podstawowej i uczniów z klas II-III szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

Podkategorie

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi