• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

2 sierpnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu odbyło się I spotkanie w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

W ramach zadań projektowych przewidziano promocję szeroko rozumianej idei wolontariatu – przedstawione zostaną cele, założenia, korzyści oraz dobre przykłady działań wolontarystycznych.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego – zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

Kolejne cele projektu to: upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców województwa małopolskiego, integracja mieszkańców, wsparcie i wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, a także pozyskanie nowych wolontariuszy.

Zorganizowane spotkanie w Bibliotece w Nowym Rybiu odbywało się na zasadzie omawiania poszczególnych kwestii poruszanych w przygotowanej prezentacji multimedialnej nt. wolontariatu, wolontariuszy, akcji charytatywnych, znanych polskich wolontariuszy czy cech, jakie powinien posiadać wolontariusz. Co oznacza być wolontariuszem, z czym to się wiąże i dlaczego praca wolontariatu jest tak ważna?

Dzieci i młodzież intensywnie uczestniczyła w spotkaniu. Samo teoretyczne omawianie informacji i poruszanie spraw dotyczących wolontariatu przerywały zajęcia praktyczne – praca indywidualna i praca w grupach, gdzie obecni musieli wypisać cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz, a także dopasować hasła – słowa, które przybliżają nam ideę wolontariatu. Zabawa w kalambury, także rozbudziła wyobraźnię zebranych i wprawiła w przyjazną,  luźną atmosferę podczas zajęć.

Wszyscy obecni na spotkaniu dowiedzieli się, iż praca każdego wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić - zaangażowanie bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Są jednak korzyści, których na żadne pieniądze nie da się przeliczyć; choćby nawet uśmiech dziecka podczas niesienia mu pomocy, czy wdzięczność osoby starszej, chorej, potrzebującej. Dzięki pracy wolontarystycznej mamy okazję dzielenia się tym co mamy. Może to być wiedza, umiejętności, a także energia do działania. Działalność wolontarystyczna jest ogromną inwestycją w samego siebie. Podejmując się pracy wolontariackiej realizujemy określone zadania. To dzięki wolontariatowi rozwijamy swoje umiejętności pracy z innymi, takie jak komunikacja, integracja wewnątrz-  i międzypokoleniowa, czy też praca w grupie.

Ze strony Organizatora obecne były: Skarbnik Stowarzyszenia "Razem dla Regionu" - Pani Iwona Kuzak oraz Pani Ewelina Król – pracownik Stowarzyszenia, które przeprowadziły spotkanie.

W ramach spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na spotkaniu oraz gadżety Stowarzyszenia "Razem dla Regionu".

RdR

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi