• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem zaś nazywamy osobę, która pracuje na zasadach wolontariatu. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

U początków swego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie w pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy to: chęć zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego, potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości, chęć bycia potrzebnym, chęć spłacenia dobra, które kiedyś się od kogoś otrzymało, chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych, czy pobudki religijne. Motywacja jest w tym przypadku niezwykle istotnym czynnikiem, motorem napędowym do działania. Chęć niesienia pomocy to ważny aspekt w życiu każdego człowieka.

Wolontariat można wykonywać na wiele sposobów, czy to pomagając starszym osobom w robieniu zakupów, odprowadzaniu sąsiadce dziecka do przedszkola, opieką nad dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi, zbieraniem podpisów lub pieniędzy w różnego typu kwestach, pracą biurową w organizacji, przeprowadzaniem szkoleń, spotkań, udzielaniem informacji, specjalistycznych porad, organizowaniem imprez, wyjazdów, realizacją własnych pasji i zainteresowań we współpracy z innymi, podzieleniem się jedzeniem z głodną koleżanką, pomoc koleżance/ koledze w zadaniu domowym, dokarmianie bezdomnych zwierząt, branie udziału w zbiórkach pieniędzy, jedzenia, odzieży.

5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny, święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17  z grudnia 1985 roku. Obchody te koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Zachęcamy wszystkich Państwa do niesienia i promowania szerokiej idei wolontariatu! Dzięki niemu możesz pomóc innym, ale także samemu sobie.

Nawet mały gest znaczy bardzo wiele, nie zapominaj o tym!

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi