• Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” działamy od 2003 r. – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

  • Przekaż 1% podatku Stowarzyszenie Razem dla Regionu

    Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu” – rozliczając swój PIT

Województwo Małopolskie Opp Limanowa Stowarzyszenie Razem dla Regionu
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Wolontariat, a więc bezinteresowna pomoc, może przejawiać się na wiele sposobów. W związku z tym wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu, w którym każdy z nas może się sprawdzić.

Wolontariat w NGO to jestem z bardziej popularnych rodzajów wolontariatu. Badania pokazują, że ponad połowa polskich organizacji pozarządowych współpracuje z wolontariuszami. Wolontariat w NGO jest bardzo różnorodny. Rodzaj podejmowanych działań zależy przede wszystkim od profilu organizacji.

Jakie zadania należą do wolontariuszy w NGO?

Przykładowo: wykonują prace biurowe, współpracują przy realizacji projektów, współorganizują konferencje, prelekcje, pomagają w działaniach promocyjnych. W zależności od potrzeb mogą także malować ściany na oddziałach dziecięcych w szpitalach, prowadzić zbiórki żywności, wyprowadzać psy ze schronisk na spacery, bawić się z dziećmi z trudnych środowisk itd. Jest wiele zadań, działań, w których wolontariusz może się wykazać.

Kolejnym rodzajem wolontariatu jest wolontariat akcyjny. Charakteryzuje się on krótkim czasem zaangażowania. Zgodnie z nazwą, wolontariusze pomagają przy organizacji lub przeprowadzaniu konkretnej akcji/wydarzenia, np. przedświątecznej kwesty, charytatywnego koncertu, konferencji upowszechniającej rezultaty projektu czy manifestacji na rzecz równości płci.

Wolontariat długoterminowy to natomiast wolontariat, który przewiduje zaangażowanie Wolontariusza przez dłuższy czas na rzecz jednej organizacji lub przy konkretnym projekcie. W przeciwieństwie do wolontariatu akcyjnego, ten rodzaj wolontariatu trwa od kilku miesięcy nawet do ponad roku. Często jest związany z wyjazdem na dłuższy czas do innego miasta, kraju, a nawet na inny kontynent.

Z pomocy wolontariuszy korzystają także kluby sportowe i organizatorzy rozgrywek, zawodów, mistrzostw o charakterze sportowym. Taki wolontariat to wolontariat sportowy. Często przybiera on jednak formę wolontariatu akcyjnego, w czasie którego wolontariusze – przeważnie entuzjaści określonej dyscypliny sportu – pomagają w organizacji imprez sportowych i czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem. Każdorazowo setki wolontariuszy oferują swoją pomoc przy maratonach, rozgrywkach ligowych czy mistrzostwach różnego szczebla.

Pomoc wolontariuszy jest nieoceniona również w takich miejscach jak szpitale i hospicja. Taki wolontariat nosi nazwę wolontariatu hospicyjnego. Przed osobami, które decydują się na ten rodzaj wolontariatu stoi nie lada wyzwanie. Do zadań wolontariuszy w szpitalach i hospicjach należy m.in. wsparcie personelu przy pielęgnacji chorych, wspólne spędzanie czasu i – przede wszystkim – rozmowa z pacjentami.

Kolejnym rodzajem wolontariatu jest wolontariat szkolny. W coraz większej ilości szkół działają szkolne kluby wolontariuszy, w ramach których uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci wspólnie realizują działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek. Coraz bardziej popularny staje się wolontariat seniorów. Wolontariusze – seniorzy chcąc wykorzystać pożytecznie swój wolny czas, spędzają go niosąc pomoc potrzebującym i dzieląc się swoim doświadczeniem. Wolontariuszy – seniorów można spotkać w wielu miejscach – pomagających organizacjom w codziennej pracy, wydających posiłki bezdomnym czy np. uczących języka polskiego na Litwie.

Pomagać można także za granicą. Istnieje wiele programów wolontariatu międzynarodowego, które umożliwiają wolontariuszom wyjazd do innych krajów, by tam realizować różne działania. Wolontariat międzynarodowy może trwać od kilku tygodni do ponad roku, a rodzaj i charakter wykonywanej w jego ramach pracy zależy od profilu organizacji, która gości wolontariusza. Do najbardziej popularnych programów wolontariatu zagranicznego należą Workcampy oraz wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+.

E-Wolontariat to wolontariat realizowany wirtualnie. E-wolontariusz wykonuje swoje zadania w całości lub częściowo przez Internet, pracując zdalnie z domu, biblioteki czy kawiarni. Do częstych zadań wirtualnych wolontariusz należy pomoc w administrowaniu strony internetowej organizacji pozarządowej, pisanie tekstów promocyjnych, obsługa mediów społecznościowych czy np. świadczenie psychologicznego wsparcia poprzez czat internetowy.

RdR

Spotkania i warsztaty

Przekaż 1% OPP

Wolontariat

Środowisko

InfoRegion

Twórcy ludowi